เกิดการลุกจ้า หรือ ที่เรียกว่าการปะทุ (Solar Flare) ในความรุนแรงระดับ C1 จากบริเวณจุดดับหมายเลข 2699 บนดวงอาทิตย์ในทิศทางที่หันตรงมายังโลกของเรา (ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองในความเร็ว 1.997 กม.ต่อวินาที จึงมีบางครั้งที่จุดดับหันตรงมายังโลกและจากนั้นไม่นานก็หันออกไป) เมื่อเวลา 08:35 ของวันที่ 12 ก.พ.61 ที่ผ่านมาตามเวลาไทย

cme_anim

การปะทุรอบนี้ก่อให้เกิดการปลดปล่อย CME หรือ มวลพลาสมาจากบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์  (Coronal Mass Ejection) ในทิศทางตรงมาทางโลกของเรา บันทึกภาพได้ด้วยกล้อง LASCO ของยาน SOHO คาดว่า CME ที่เกิดในครั้งนี้จะเดินทางมาถึงโกลเราด้วยความเร็วปกติ ซึ่งจะมาถึงในวันที 14-15 ก.พ.61

สนามแม่เหล็กโลกเราจะทำหน้าที่ป้องกันผลของ CME นี้ อย่างไรก็ตาม การปะทะของ CME เข้ากับสนามแม่เหล็กโลกก็จะทำให้สนามแม่เหล็กสั่นสะเทือน เราเรียกการสั่นสะเทือนนี้ว่าการเกิดพายุแม่เหล็กโลก หรือ Geomagnetic storm เป็นผลให้สนามแม่เหล็กโลกด้านกลางคืนยืดยาวออกไป เส้นแรงแม่เหล็กขนาดจากกันจากนั้นก็เข้ารวมกันใหม่เรียกว่าเกิดการ Reconnection

การ  Reconnection จะทำให้เกิดกระแสอนุภาคไหลเข้าสู่โลกเราทางด้านขั้วเหนือและขั้วใต้ กระแสอนุภาคนี้ไม่มีอันตราย เพียงก่อให้เกิดปฏิกิริยากับอะตอมของอากาศ กลายเป็นแสงสว่างเรืองสวยงาม เรียกว่า แสงออโรรา

แสงออโรราที่เกิดในซีกโลกเหนือ เรียกว่า “แสงเหนือ” เกิดในซีกโลกใต้ เรียกว่า “แสงใต้”

abisko3_strip

ครั้งนี้ก็เช่นกัน มีช่างภาพจำนวนมากจับภาพการเกิดแสงออโรราได้ รวมทั้ง Chad Blakley จาก Abisko, Sweden ที่ใช้กล้อง  automated webcam จับภาพการเกิดแสงออโรราเหนือน่านฟ้า Lapland ของประเทศฟินแลนด์ได้ และนำมาให้ชม (เครดิตเจ้าของภาพ)

เรียบเรียงโดย @MrVop