ในทุกวันนี้อากาศที่สะอาดและแหล่งพลังงานสำรอง เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อเร็วๆนี้ได้มีนักวิจัยชาวเบลเยี่ยมกลุ่มหนึ่งทำการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรองอากาศและผลิตพลังงานออกมาได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะดูดอากาศที่ปนเปื้อนเข้าไปแล้วปลดปล่อยอากาศที่สะอาดพร้อมกับพลังงานในรูปของก๊าซไฮโดรเจนออกมา

ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง, สะอาด, และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนรูปสารไฮโครคาร์บอนด้วยไอน้ำ เป็นกระบวนการที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการผลิตไฮโดรเจน แต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากของกระบวนการนี้คือ จะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ดังนั้นกระบวนการอื่นซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัย และสามารถผลิตไฮโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนในอนาคต ซึ่งสิ่งที่นักวิจัยชาวเบลเยี่ยมได้ออกแบบขึ้นมาตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Antwerp และ Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ข้างในของอุปกรณ์นี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยหรือสองห้องย่อย โดยมีเยื่อบางๆคั่นเอาไว้ ห้องหนึ่งทำหน้าที่สำหรับกรองอากาศ ส่วนอีกห้องใช่สำหรับการผลิตไฮโดรเจนซึ่งมีหลักการทำงานคือ เมื่ออุปกรณ์นี้ถูกกระตุ้นด้วยแสง มันจะเปลี่ยนให้อากาศที่ปนเปื้อนกลายเป็นอากาศบริสุทธิ์และได้ก๊าซไฮโดรเจนออกมาเป็นผลพลอยได้ (by product) จากกระบวนการกรองอากาศ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีทางแสง (photo-electrochemical) ซึ่งเมื่อได้รับแสง เซลล์ที่ว่านี้จะแยกองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในอากาศและเปลี่ยนมันเป็นไฮโดรเจน

และอย่างที่เดาได้ อุปกรณ์นี้เป็นแค่เครื่องต้นแบบ ซึ่งหากมันเวิร์คก็อาจมีการพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานได้จริงในเชิงพานิชย์ เพราะมันคือทุกอย่างที่มีประโยชน์และไร้โทษ ทำงานเกือบเหมือนต้นไม้  ตั้งแต่ใช้แสงอาทิตย์และอากาศเสียเป็นขาเข้า และผลิตอากาศดีพร้อมพลังงานเป็นขาออก

ที่มา http://www.iflscience.com/environment/this-device-eats-polluted-air-and-spits-out-power/
เรียบเรียงโดย @MrVop