เครื่อง PET Scanner ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต Davis กำลังทำโครงการ Explorer ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ ตรวจร่างกาย PET Scanne ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุน 15.5 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ  กำหนดอายุโครงการแล้วเสร็จภายใน 3 ปี

PET Scanner  รุ่น Explorer มีข้อดีกว่าเครื่องรุ่นเก่าคือจะสแกนร่างกายคนไข้ทีเดียวครบทั้งตัว ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ปัญหาได้ในภาพรวม และเครื่องรุ่นใหม่นี้ยังอ่านรังสีเกือบทุกย่านที่อ่านได้ ทำให้คนไข้รับการแผ่กัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าเครื่องรุ่นเก่า รวมทั้งสามารถลดเวลาทำงานจากเดิมที่อาจนานถึงกว่า 20 นาที ให้เหลือเพียง 30 วินาที เท่านั้น ภาพที่ได้จึงหมดปัญหาเรื่องเบลอเพราะการขยับตัวไปมาจากความเมื่อล้าของคนไข้ในเครื่อง PET Scanner รุ่นเก่า

http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=11313
เรียบเรียงโดย @MrVop