ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมทั้งประเทศยากจนหลายประเทศทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นวงกว้างด้วยการที่ยากที่จะเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ส่วนใหญ่มักมีราคาแพง

เรื่องของสายตาก็เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้เราคุ้นชินกับการทดสอบสายตาจากเครื่องวัดสายแบบทันสมัยที่มีเลนส์ซึ่งมีกำลังขยายต่างกันสลับสับเปลี่ยนกันหลายสิบเลนส์ แต่ประเทศอย่างอินเดียที่ยังมีชนบทห่างไกลเป็นการยากที่จะมีเครื่องวัดสายตาแบบที่เราใช้กันตามห้างร้านจะเข้าไปถึงได้ Ashish Jain นักออกเเบบอุตสาหกรรมร่วมกับทีมงานที่สถาบัน LV Prasad Eye Institute ในเมืองไฮเดอราบัด จึงได้ออกแบบเครื่องวัดสายตาแบบกระดาษพับที่ใช้เลนส์เพียงสองตัว ซึ่งมีความสามารถโดยเบื้องต้นที่จะบอกให้ผู้คนในที่ห่างไกลรู้ต้วว่าตนเองมีปัญหาสายตาบกพร่อง เพื่อหาหนทางช่วยเหลือหรือรักษาในขั้นต่อไปอาจในแง่ส่วนตัวหรือระดับสังคม

อุปกรณ์ตรวจสายตาราคาถูกนี้ ทำจากกระดาษแข็งสองแผ่น ที่มีรอยเส้นให้พับตามแบบ และเมื่อพับแล้วจะได้กล่องสี่เหลี่ยมรูปทรงยาวที่มีสี่ด้าน และส่วนปลายกล่องทั้งสองกล่องจะติดเลนส์กล่องละหนึ่งตัว จากนั้นนำกล่องกระดาษเเข็งทั้งสองกล่องมาซ้อนกัน ก็จะทำให้สามารถเลื่อนหรือสไลด์ตัวกล่องไปมาได้ขณะทำการวัดสายตาเพื่อเปลี่ยนค่ากำลังขยายของเลนส์

เมื่อคนไข้ใช้กล้อง ก็จะมีแผ่นภาพตัวเลขให้มอง คนไข้จะเอามือเลื่อนกล่องเข้าออกเองจนกระทั่งสามารถอ่านภาพเป้าหมายได้ชัด เส้นที่ขีดไว้ข้างกล่องจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้ใช้ความยาวเลนส์เท่าใดเพื่อมองภาพนั้นๆ นั่นคือสามารถรู้ถึงความผิดปกติได้จากการอ่านข้างกล่องนั่นเอง

ทีมผู้พัฒนายังหวังจะขยายการผลิตเครื่องมือราคาถูก (ไม่ถึงหนึ่งดอลล่าร์สหรัฐฯ) นี้ ไปทั่วโลก

เรียบเรียงโดย @MrVop