ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านเราแต่ละดวงมีความร้อนเย็นประมาณไหน

เป็นที่แน่นอนว่าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับมนุษย์ที่สุดในการอยู่อาศัย แต่สงสัยไหมว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นในครอบครัวเดียวกัน ลูกหลานดวงอาทิตย์เหมือนๆกัน มีอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาวอย่างไร

ดาวพุธ

ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แถมหมุนรอบตัวเองช้ามากๆ รวมทั้งไม่มีชั้นบรรยากาศในการกระจายความร้อน ทำให้ด้านหนึ่งของดาวพุธนั้นร้อนจัดถึง 465 °C อีกด้านกลับเย็นสุดขั้ว นั่นคือเย็นถึง -184°C ดังนั้นพอเอามาหาค่าเฉลี่ย ก็พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาวพุธนั้นกลับไม่ได้ตำแหน่งร้อนที่สุดไปครอง

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์นี่แหละนรกตัวจริง ความที่มีชั้นบรรยากาศเป็นกัมมะถันหนาแน่น แม้ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธ แต่กลับเกิดสภาวะเรือนกระจกอย่างรุนแรง ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาวศุกร์สูงถึง 460 °C ได้รางวัลชนะเลิศด้านร้อนสุดไปครอง

โลก

ดาวเคราะห์ดวงที่ 3 ตามลำดับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์สีฟ้าบ้านเกิดของเรา มีบรรยากาศไม่หนาแน่นเกินไปและไม่เบาบางเกินไป เกิดสภาพเรือนกระจกในระดับพอดีๆ แต่เพราะแกนโคจรของโลกเรานั้นเอียง ทำให้เกิดความไม่เท่ากันของความร้อนเย็นในจุดต่างๆ ซึ่งหากวัดเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาว  ก็จะตกราว 14°C

ดาวอังคาร

บ้านหลังที่สองที่มนุษย์คิดจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัย ดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกและมีบรรยากาศเบาบางทำให้สภาพเรือนกระจกเกิดน้อย รวมทั้งมีแกนโคจรที่เอียงเหมือนโลกเรา จุดต่างๆบนดาวอังคารจึงมีความร้อนเย็นแตกต่างกันเหมือนที่เกิดบนโลกเราเช่นเดียวกัน โดยดาวเคราะห์แดงดวงนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาว  ตกราว -55°C

ดาวพฤหัส

ดาวเคราะห์แก้สขนาดยักษ์ ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสไม่มีผิวดาว จึงไม่มีคำว่า “อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวดาว” เหมือนโลก หรือดาวเคราะห์วงในดวงอื่นๆ แต่หากวัดที่ยอดเมฆก็จะได้อุณหภูมิตกราว -145°C และอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามความกดอากาศหากดำดิ่งลึกลงไปในชั้นบรรยาอากาศอันหนาแน่น หากวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ความกดอากาศ 10 เท่าของโลกใต้เมฆของดาวพฤหัสจะได้ 21°C อบอุ่นพอดี และที่แกนกลางดาวนั้นร้อนจัดกว่าผิวดวงอาทิตย์อีก นั่นคือร้อนถึง 35,700°C เลยทีเดียว

ดาวเสาร์

ราชาแห่งวงแหวน ดาวแก้สดวงโต ด้วยระยะห่างไกลจากดวงอาทิตย์ดาวเสาร์จึงเย็น แต่เพราะมีแกนเอียงเหมือนโลก แต่ละจุดบนยอดเมฆเลยเย็นไม่เท่ากัน เมื่อนำมาเฉลี่ยจะตกราว -178 °C และร้อนขึ้นเมื่อวัดในจุดที่ลึกลงไปในบรรยากาศ แกนกลางดาวเสาร์นั้นมีการกะประมาณกันว่าร้อนราว 11,700 °C

ดาวยูเรนัส

ดาวแก้สสีเขียวดวงนี้ เอาตำแหน่งชนะเลิศด้านความเย็นไปครอง นั่นคือ -224°C ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดในระบบสุริยะแม้ห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าดาวเนปจูน เนื่องเพราะความร้อนที่แกนกลางดาวต่ำมาก ต่ำกว่าแกนโลกเราอีก ตกราว 4,737 °C เท่านั้น

ดาวเนปจูน

ดาวแก้สสีน้ำเงินผู้อยู่ห่างไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ เนปจูนมีอุณหภูมิที่ยอดเมฆราว -218°C ร้อนกว่าดาวยูเรนัสเพราะแกนดาวร้อนกว่า นั่นคือประมาณ 7,000°C

จากข้อมูลทั้งหมดทำให้พบว่าโลกเรานี่แหละที่น่าอยู่ที่สุด รองลงมาคงเป็นดาวอังคาร ส่วนที่เหลือคงไม่ไหว ทั้งร้อนไปหรือเย็นไป เกินกว่าจะไปอยู่แบบปลอดภัยได้

อ้างอิง http://www.universetoday.com/35664/temperature-of-the-planets/
เครดิตภาพ http://pics-about-space.com/
เรียบเรียงโดย @MrVop