แบบประเมินล่าสุดจากหลายหน่วยงาน ปีหน้า (2560) จะเกิดลานีญาเพียง 2 เดือน

แบบประเมินสภาพลานีญาลงวันที่ 11 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา สภาพลานีญาจะเริ่มเกิดจริงๆในเดือนกันยายน 59 หรือเดือนหน้านี้และจะมีสภาพสูงสุดในเดือนธันวาคม จากนั้นจะริ่มอ่อนตัวลงจนหมดสภาพในเดือนมีนาคม 60

หลังจากเดือนมีนาคม 60 โลกจะเข้าสู่สภาพเป็นกลางหรือนูทรัล และจะคงอยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆอาจถึงสิ้นปี 60 ลักษณะเช่นนี้หมายถึงโอกาสที่ไทยยังเจอความแห้งแล้งในปีหน้านั้นยังอาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ปริมาณฝนที่ตกในปี 59 นี้จะเป็นการตกมากเฉพาะจุด ท่วมเฉพาะจุด ไม่ได้มีปริมาณน้ำฝนมากมายเหมือนในปี 2554  และจำนวนพายุหมุนเขตร้อนก็ไม่ได้เกิดมากอย่างที่คาดไว้แต่แรก

เรียบเรียงโดย @MrVop