เกิดมายาคติ เป็นความเชื่อผิดๆในหมู่คนไทยว่า อาทิตย์ตั้งฉากวันใด วันนั้นจะต้องร้อนที่สุด

ดวงอาทิตย์ จะตั้งฉากกับ “ทุกละติจูด” นับจากเส้น 23.5 องศาเหนือ ถึง 23.5 องศาใต้ ละติจูดละ 2 รอบ ทุกๆปี ยกตัวอย่างในเขตไทยเช่น

  • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รอบแรก วันที่ 8 เมษายน รอบสอง วันที่  5 กันยายน
  • อ.เมืองนครศรีธรรมราช รอบแรก วันที่ 12 เมษายน รอบสอง วันที่ 1 กันยายน
  • อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ รอบแรก วันที่ 21 เมษายน รอบสอง วันที่ 22 สิงหาคม
  • กรุงเทพมหานคร รอบแรก วันที่ 27 เมษายน  รอบสอง วันที่ 16 สิงหาคม
  • อ.เมืองนครราชสีมา วันที่ 1 พฤษภาคม รอบสอง วันที่ 12 สิงหาคม
  • อ.เมืองอุบลราชธานี วันที่ 2 พฤษภาคม รอบสอง วันที่ 11 สิงหาคม
  • อ.เมืองพิษณุโลก วันที่ 7 พฤษภาคม รอบสอง วันที่ 6 สิงหาคม
  • อ.เมืองเชียงใหม่ รอบแรก วันที่ 15 พฤษภาคม รอบสอง วันที่ 29 กรกฎาคม

โดยปีไหนมี 366 วัน เช่นปีนี้ 2559 ก็จะเลื่อนมา 1 วัน

การตั้งฉากเริ่มจากเส้นศูนย์สูตรในวันที่ 20-21 มีนาคม เรียกว่าวัน วสันตวิษุวัต จากนั้นก็เลื่อนมาทางเหนือผ่านอินโดฯ สิงคโปร์ มาเลฯ มาทางภาคใต้ของไทย จากนั้นก็จะผ่านกรุงเทพและขึ้นเหนือผ่านไปถึงจีน ขึ้นไปถึงเส้น Tropic of Cancer ในช่วงวันที่ 20-21 มิถุนายน เรียกว่าวัน ครีษมายัน จากนั้นก็กลับเลื่อนลงทางใต้ผ่านจีนกลับมาไทย ผ่านกรุงเทพ ออกภาคใต้ ไปเส้นศูนย์สูตรอีกครั้งในวันที่ 20-23 กันยายน เรียกว่าวัน ศารทวิษุวัต จากนั้นก็เลื่อนลงไปทางซีกโลกใต้ ไปสุดที่เส้น Tropic of Capricon ช่วงวันที่ 20-21 ธันวาคม เรียกว่าวัน เหมายัน

ไม่รู้ความเชือนี้มาจากไหน ที่ว่าอาทิตย์ตั้งฉากวันใด วันนั้นบริเวณนั้นต้อร้อนสุด เพราะโลกไม่ใช่ดวงจันทร์ โลกมี เมฆ ลม ปัจจัยมากมาย อาทิตย์ตั้งฉากไม่จำเป็นต้องร้อนสุด วันใดมีเมฆมาก ลมพัดแรง วันนั้นก็ไม่ร้อนอย่างที่คิด

อาทิตย์ตั้งฉากรอบสองในหน้าฝน ไม่เห็นมีใครออกมาบ่นร้อนแม้แต่คนเดียว จริงไหม

 

เครดิตภาพ และเรื่องบางส่วน จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย
เรียบเรียงโดย @MrVop