พลังงานสีเขียวกำลังเป็นเรื่องที่โลกต้องการ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปล่อยคาร์บอน (Zero Carbon)

บริษัทสถาปนิกสัญชาติออสเตรีย Splitterwerk Architects ได้ออกแบบอาคารที่มีผนังด้านหน้าเป็นระบบปฏิกรณ์ชีวภาพจากสาหร่ายเซลล์เดียว เรียกว่าอาคาร BIQ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีอาคารในลักษณะนี้ อาคารนี้จัดแสดงอยู่ในงานนิทรรศการนานาชาติ International Building Exhibition ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

biomass-building-facade-diagram-468x467

ผนังด้านหน้าของอาคารนี้จะประกอบด้วยกระจก 2 ชั้น ประกบเข้าด้วยกัน เว้นช่องว่างระหว่างกลางเล็กน้อย ภายในช่องว่างนี้จะถูกเติมน้ำที่เต็มไปด้วยสาหร่ายเซลล์เดียว Microalgae  ลงไป ผนังที่เปรียบเสมือนฟาร์มสาหร่ายนี้เมื่อถูกแสงอาทิตย์โดยตรง ก็จะทำหน้าที่เป็นปฏิกรณ์ชีวภาพจ่ายพลังงานออกมา รวมทั้งกันความร้อนจากแสงแดดที่จะเข้าไปในอาคารได้เป็นอย่างดี หลังจากสาหร่ายเจริญเติบโดถึงจุดหนึ่ง ก็จะมีการเก็บเกี่ยวและส่งไปเพื่อทำใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=vChhTKlGPCc

อ้างอิง – เครดิตภาพ http://weburbanist.com/2013/05/02/algae-fueled-building-worlds-first-bio-adaptive-facade/
http://www.designboom.com/art/worlds-first-algae-powered-building-by-splitterwek/
เรียบเรียงโดย @MrVop