ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะถือกำเนิดขึ้นนอกชายฝั่งยอร์คเชีย

อังกฤษกำลังจะทำลายสถิติโลกของตัวเอง ในการสร้างฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตำแหน่งเดิมก็เป็นของอังกฤษเอง นั่นคือฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลม London Array ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 630 MW สถิติถัดไปก็ยังคงเป็นของอังกฤษ นั่นคือฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลม Gwynt y Môr ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 576 MW

ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่นั้น ตั้งใจจะให้มีความสามารถผลิตไฟฟ้าให้ได้ถึง 1,200 MW โดยจะสร้างไว้บนเนื้อที่กว่า 407 ตร.กม.ห่างออกไป 121 กม.นอกชายฝั่งยอร์คเชีย ทางตะวันออกของเกาะอังกฤษ โดยจะใช้กังหันผลิตไฟฟ้าที่มีความสูงถึง 190 ต่อต้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต้นละ 7MW จำนวนรวมทั้งหมด  174 ต้น โดยตั้งชื่อโครงการว่า Hornsea Project One

dong_hornsea

โครงการนี้ทางอังกฤษต้องการให้บริษัทผู้รับเหมา Dong Energy ดำเนินาชการให้เสร็จทันใช้งานและสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนนับล้านครัวเรือนให้ได้ภายในปี 2020 หรือ 4 ปีจากนี้

อ้างอิง http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/03/worlds-largest-offshore-windfarm-to-be-built-off-yorkshire-coast
http://www.hornseaprojectone.co.uk/en
เรียบเรียงโดย @MrVop