เอกสารทางวิชาการชี้ชัด ทุกปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหวแม้แต่น้อย

S__6168672

มีนักทฤษฏีคลั่งโลกแตกจำนวนมากพยายามโยงปฏิกิริยาจากดวงอาทิตย์ ( solar-terrestrial interaction ) เข้ากับการเกิดแผ่นดินไหวตลอดมา แต่จากความเป็นจริงล้วนแล้วแต่ไม่มีเอกสารทางวิชาการใดๆสนับสนุนเรื่องนี้ อีกทั้งในฝั่งตรงข้ามกลับมีงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสาร AGU Journal ยืนยันความไม่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นจำนวนจุดดับ G ในวัฐจักรสุริยะ ความเร็วลมสุริยะ v ตลอดจนขนาดความเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กโลก AA ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาต่างๆจากดวงอาทิตย์นั่นไปคนละทิศละทางกับจำนวนและขนาดของแผ่นดินไหวบนโลกในเวลาเดียวกันอย่างไม่สอดคล้องกัน และแม้กระทั่งการตรวจสอบผลที่จะตามมา หรือ Delayed Effect ในกรณีที่คิดว่า ปฏิกิริยาจากดวงอาทิตย์ ( solar-terrestrial interaction ) ต้องใช้เวลาสะสมกว่าจะส่งผลต่อแผ่นดินไหว ในเอกสารวิจัยก็ไม่พบข้อมูลในเชิงสถิติที่จะสามารถโยงเข้าหากันได้

อ้างอิง http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50211/full
เรียบเรียงโดย @MrVop