นักวิทยาศาสตร์ได้พบอนุภาคตัวใหม่ที่อยู่ในตระกูลเตตระควาร์ก (กลุ่มของอนุภาคที่เกิดจากการรวมกันของควาร์ก 4 ตัว) ซึ่งทำให้อนุภาคใหม่ที่ว่านี้มีความเฉพาะตัว เนื่องจากอนุภาคส่วนใหญ่แล้วประกอบจากควาร์ก 3 ตัว เช่นโปรตอน กับนิวตรอนที่เรารู้จักกันดี หรือประกอบจากควาร์กเพียง 2 ตัว

อนุภาคที่ว่านี้เรียกว่า X(5568) ถูกค้นพบจากเครื่องเร่งอนุภาคเทวาตรอน ที่ห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคแห่งชาติแฟร์มี (Fermilab’s Tevatron particle accelerator)  มีมวลเทียบเท่ากับโปรตรอน 6 ตัว และเป็นเตตระควาร์กตัวแรกที่เกิดจากควาร์กต่างชนิดกันทั้ง 4 ตัวมารวมกัน  อนุภาค X(5568) ถูกพบโดยบังเอิญโดย DZero ซึ่งเป็นความร่วมมือในการวิจัยกับทางแฟร์มีแลป หลังจากที่การทดลองในเครื่องเร่งอนุภาคเทวาตรอนถูกปิดลงในปี 2011 แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงศึกษาข้อมูลที่ได้จากการชนกันของอนุภาคนับพันล้านครั้งตลอดระยะเวลาที่เดินเครื่องมา ในตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้พบกับอนุภาคใหม่ แต่ระหว่างการศึกษาข้อมูลพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ขึ้นในระบบ อันเป็นหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของอนุภาคชนิดนี้

ควาร์กมีอยู่ 6 ชนิด เรียกว่า 6 สายพันธ์ หรือ flavour ได้แก่ อัพ (up), ดาวน์ (down), ชาร์ม (charm), สเตรนจ์ (strange), ท็อป (top), และ บอตทอม (bottom)  ในแต่ละชนิดจะมีอนุภาคที่เป็นคู่ตรงข้าม (ปฏิยานุภาค )อยู่ชนิดละตัวรวมทั้งหมดเป็น 12 ในการรวมกันของ 12 อนุภาคนี้ ก่อเกิดเป็นอนุภาคอื่นหลายร้อยอนุภาค ซึ่งในการรวมกันนี้เราเรียกว่า ฮาดรอน (hadrons) ซึ่งสำหรับเตตระควาร์ก X(5568) นี้ประกอบด้วย อัพ,ดาวน์,สเตรนจ์ และ บอตทอม เป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์มึนงงกันมันเป็นอย่างมาก

สำหรับคำถามต่อไป คงเป็นการหาคำตอบว่าควาร์กทั้ง 4 ชนิดนี้มารวมตัวกันได้ไง เนื่องจากเตตระควาร์กมี้น้ำหนักที่มากกว่าฮาดรอนและเมซอน ดังนั้นมันจึงต้องการพลังงานที่สูงกว่าในการก่อตัวขึ้นมา โดยทางองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (CERN) คาดหวังว่าในอนาคตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอันใหม่ จะสามารถแสดงให้เราเห็นถึง อนุภาคเตตระควาร์กได้มากกว่านี้ เช่นเดียวกับอนุภาคกลุ่มแบริออน(โปรตอน,นิวตรอน)

อ้างอิง http://www.iflscience.com/physics/new-particle-four-quarks-found-fermilab