วันนี้คุยกับหลายคนหลายโอกาส ล้วนแต่เป็นเรื่อง The Internet of Things ทั้งนั้น ดูเหมือนว่า IoT จะกลายเป็นเรื่อง Hot ประจำปีนี้แน่ๆ วันนี้เลยจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟัง…

หลายท่านเข้าใจว่า IoT คือการเอาซอฟต์แวร์ไปใส่ฮาร์ดแวร์เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ฮาร์ดแวร์หลายอย่างมีซอฟต์แวร์ในตัวมันมานานหลายปีแล้ว เช่น รถยนต์, เตาไมโครเวฟ, ทีวี, รีโมท ฯลฯ

แต่ IoT ที่กำลังจะบูมมากๆ คือการผสมผสานของ 5 สิ่งเข้าด้วยกัน อย่างแรกคือ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ยุคของ Opensource Hardware ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานด้านอิเลคโทรนิคส์ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน และสามารถเขียน ซอฟต์แวร์ ที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้สะดวกขึ้น นี่คือสองอย่างแรก

แต่ส่วนที่สำคัญคือส่วนที่ 3 นั่นคือ Connectivity ซึ่งเดิมก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่ Universal ตอนนี้เราเรียนรู้จากวิบากกรรมของการพัฒนาอินเตอร์เน็ตมาหลายปี ว่า อย่าไปสนับสนุนตัวที่ไม่ยอมเข้ามาตรฐาน อย่าง IE เพราะจะทำให้โลกลำบาก IoT เลยพัฒนาได้ก้าวกระโดดกว่า เพราะเริ่มต้นจากการมีมาตรฐานเปิดในส่วนของ Connectivity ตั้งแต่เริ่ม

พอมี Connectivity ก็สามารถทำให้ Software มีสองส่วน ส่วนหนึ่งวิ่งในอุปกรณ์ อีกส่วนวิ่งบน cloud เรียกว่า Software at the level above single device ทำให้เราเขียนซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุม และเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ได้มากขึ้น จึงทำให้เราได้มาอีก 2 สิ่ง คือ Data และ Intelligent

ดังนั้น IoT เป็นการทำงานของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันสมัยใหม่ที่รวมเอา Hardware + Software + Connectivity + Data + Inteligent

รวมทั้งเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการผลิต นั่นคือการเกิดขึ้นของ Additive Manufacturer หรือ 3D printing และเทคโนโลยีด้านการผลิตอื่นๆ ทำให้การผลิตสามารถทำแบบน้อยชิ้นได้

Pebble เป็นตัวอย่างที่ดี ผลิตนาฬิกา ระดมทุน 5.5 ล้านเหรียญใน 6 ชั่วโมง โดยที่ไม่มีแม้แต่โรงงานเป็นของตัวเอง….