องค์การอวกาศยุโรป หรือ ESA จะส่งยานอวกาศ “ลากรางจ์” ไปเฝ้าระวังภัยจากพายุสุริยะ

ปีที่ผ่านมา รายงานจากรัฐบาลอังกฤษกล่าวถึงความสูญเสียกว่าพันล้านปอนด์ต่อวันในจังหวะที่ดาวเทียม GPS ล่มเพราะเหตุจากการเกิดพายุสุริยะ แม้มีระบบเฝ้าระวังภัยจากยานอวกาศหลายดวงที่เป้นผลงานร่วมระหว่าง NASA กับองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ในปัจจุบันเช่นยาน SDO ยาน SOHO ยาน DSCOVR แต่ส่วนใหญ่ยานอวกาศเหล่านั้นจะไปโคจรอยู่ที่จุดสมดุลแรงโน้มถ่วงลากรางจ์ 1 หรือจุด L1 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ แม้ทำงานได้ผลแต่ทาง ESA ก็มีไอเดียที่จะส่งยานลำใหม่ไปไว้ที่่จุดสมดุลแรงโน้มถ่วงลากรางจ์ 5 หรือจุด L5 และคาดว่า ณ จุดนี้ จะเกิดมุมมองที่ดีเหมือนคนชมมวยที่มองจากด้านข้าง น่าจะได้ผลในการมองเห็นการออกหมัดของดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนกว่าจุด L1

_99864359_1

จุดสมดุลแรงโน่มถ่วงทั้ง 5 คือจุดในอวกาศที่ยานต่างๆในบริเวณนี้สามารถลอยลำโคจรอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ เพราะ ณ จุดนี้จะไม่ถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์หรือดาวเคราะห์ดวงใดดึงให้เปลี่ยนทิศทาง ส่วนใหญ่จึงเอายานอวกาศประเภทกล้องโทรทรรศน์สำหรับส่องหาดาวต่างๆไว้ที่จุด L2 ให้โลกบังแสงอาทิตย์ไว้ หรือเอายานอวกาศสำหรับเฝ้าดูดวงอาทิตย์ไว้ที่จุด L1 เพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์บนดวงอาทิตยน์ในมุมเดียวกันกับการมองจากโลก แต่สำหรับยานอวกาศลำใหม่ขององค์การอวกาศยุโรปที่ตั้งชื่อว่า “ลากรางจ์” เช่นเดียวกับจุดสมดุลแรงโน้มถ่วงนี้ ทาง ESA ตั้งใจจะให้นำไปไว้ที่จุด L5 ซึ่งเป็นจุดที่ทำมุม 60 องศากับดวงอาทิตย์และเป็นจุดที่ยานโคจรตามหลังโลกของเรา ซึ่งทีมงานที่ออกแบบเชื่อว่าที่จุด L5 นี้เองที่จะได้มองเห็น “หมัด” หรือสิ่งที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาสู่โลกเช่น CME หรือมวลสารร้อน หรืออาจเป็นพายุสุริยะหรือ Solar storm ได้อย่างชัดเจนกวา่จุด L1 ที่ใช้กันมาหลายปีก่อนหน้านี้

ขันตอนจากนี้นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณแล้ว ทีมงานจะต้องออกแบบเครื่องมือที่ยานลากรางจ์จะนำขึ้นไปด้วย โดยในเบื้องต้นตั้งใจจะให้ติดต้้งกล้อง coronagraph แบบเดียวกับที่เคยใช้งานบนยานอวกาศ SOHO ที่แม้เป็นเทคโนโลยีเก่าเมื่อ 20 ปีที่แล้วแต่ก็เชื่อว่าเป็นเทคนิคที่จะใช้เฝ้าระวังการออกหมัดของดวงอาทิตย์ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ก็คงต้องใช้เวลาศึกษาอีกระยะสำหรับเครื่องมืออื่นๆที่จะติดตั้งเพิ่มเติมไปกับยาน ซึ่งในการประชุมช่วงเดือนธันวาคม 2019 น่าจะได้ข้อสรุปทุกเรื่องสำหรับโครงการนี้

ก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะได้ส่งยานออกไปปีไหน

เรียบเรียงโดย @MrVop