นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการทดลอง Evolving Artificial Intelligence ที่มหาวิทยาลัย Wyoming ในอเมริกา สร้างอัลกอริธึมให้หุ่นยนต์สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเสียหายได้เหมือนสัตว์ โดยจะพยายามปรับวิธีเพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับต่อไปจนเสร็จ

อาจารย์ Jeff Clune หนึ่งในคณะทำงาน ได้อธิบายถึงหลักการทำงานของอัลกอริธึมผ่านทางตัวอย่างของหุ่นยนต์ 6 ขาที่เคลื่อนที่ตามปกติแบบ Tripod คือเดินด้วยคู่ขา 3 ข้าง 2 ชุดสลับกัน เมื่อขาข้างใดข้างหนึ่งเสียหาย ใช้การไม่ได้ ขาดไปดังเช่นสัตว์ที่บาดเจ็บ หุ่นยนต์โดยทุ่วไปจะไม่สามารถเดินให้ตรงได้อีก แต่ด้วยอัลกอริธึมใหม่นี้หุ่นยนต์จะ “ปรับตัว” โดยทดลองหาวิธีการหลายวิธีเพื่อให้ตัวเองสามารถเดินต่อไปด้วยขาที่เหลือเพียง 5 ข้างให้ตรงเส้นทางสู่เป้าหมายได้โดยไม่เลี้ยวออกนอกเส้นทาง การปรับตัวนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที เท่านั้น

ความก้าวหน้าของอัลกอริธึมนี้จะทำให้หุ่นยนต์ในนอนาคตสามารถพึงตัวเองได้มากขึ้นเมื่อไปทำงานในสภาวะเสี่ยงอันตรายที่ไม่มีมนุษย์คอยช่วยเหลือ

เรียบเรียงโดย @MrVop