ยานสำรวจกึ่งหุ่นยนต์ “คิวริโอซิตี้” (Curiosity Rover) ที่ทำงานคลุกดินคลุกทรายขุดค้นสำรวจอยู่บนดาวอังคารอย่างโดดเดี่ยวมาหลายปี ในชั้นตะกอนของแอ่งเกล (Gale Crater) ส่งข่าวสำคัญมาถึง NASA ว่าได้ขุดพบสารประกอบอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบซับซ้อน ปะปนอยู่ในหินซึ่งจมอยู่ในชั้นตะกอนที่มีอายุเก่าแก่ช่วง 3.2 ถึง 3.8 พันล้านปี

เมื่อลองให้ความร้อนสารประกอบอินทรีย์ที่ขุดพบนี้ ในเตาอบที่ติดตั้งอยู่ในตัวของ “คิวริโอซิตี้”  พบว่ามีไอระเหยของสารประกอบอะโรมาติก 2 ชนิด คือสารประกอบจำพวกไธโอฟีน (Thiophene) และสารประกอบอะลิฟาติก (Aliphatic) ปรากฏออกมา

สารประกอบที่ได้จากการให่ความร้อนนี้ ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตในครั้งอดีตแต่อย่างใด เพราะอาจมีที่มาจาก อุกกาบาตที่เคยพุ่งชนพื้นผิวดาวเมื่อครั้งกาลก่อนก็เป็นได้  แต่หากสารประกอบอินทรีย์นี้เกิดขึ้นมาในดาวอังคารจริง สารอินทรีย์ที่พบนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างสูงกับสิ่งมีชิวิตโบราณ (ถ้ามี) อย่างยิ่ง

การค้นพบนี้ ตีพิมพ์ลงในวารสาร Science

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบที่ตีพิมพ์ลงเป็นฉบับที่ 2 กล่าวถึงการพบปริมาณก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นจะเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นวงจรตามฤดูกาล โดยในฤดูรเอน จะมีก๊าซมีเทนจากใต้ดินระเหยขึ้นสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นกว่าในฤดูหนาวถึง 3 เท่า  แม้กระนั้นก็ตาม การค้นพบครั้งนี้ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณมีเทนเป็นผลมาจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารอยู่ดี

เรียบเรียงโดย @MrVop