คำถามหลังจากแผ่นดินไหวเนปาล ไทยจะได้รับผลไหม จากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้น

โดยทั่วไปหลังจากระยะห่างเกิน 200 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว แรงสั่นไหวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามหลักของการลดทอน (Attenuation) ซึ่งประเทศไทยและประเทศเนปาลนั้น อยู่ห่างกันนับพัน กม จึงไม่ต้องห่วงเรื่องผลของแผ่นดินไหวในช่วงนี้

AS Model 2008

แต่ 50 ล้านปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ เปลือกโลกอินเดียยังคงดันเข้าหาเปลือกโลกยูเรเซียตลอดเวลา ขอบขวาของแผ่นเปลือกโลกอินเดียนั้นส่งแรงเป็นทอดๆผ่านรอยเลื่อนที่ตัดขวางมาถึงรอยเลื่อนสำคัญ 2 รอย คือรอยเลื่อนแม่น้ำแดง และรอยเลื่อนสะแกง ซึ่งทั้งคู่เป็นรอยเลื่อน strike slip ชนิดเลื่อนขวาขนาดใหญ่ มีความยาวหลายพันกิโลเมตร ผลจากนี้ไปอีกหลายปีในช่วงแรกคือการขยับตัวของรอยเลื่อนในยูนนานและพม่า ถัดไปจากนั้นรอยลื่อนแขนงที่อยู่ระหว่างรอยเลื่อนแม่น้ำแดงและรอยเลื่อนสะแกงก็จะได้รับผลเหมือนชั้นหนังสือ นั่นคือในอีกหลายสิบปีข้างหน้า รอยเลื่อนน้ำมาในลาวซึ่งเป็นก็รอยเลื่อน strike slip ชนิดเลื่อนซ้ายขนาดเล็กกว่าจึงจะเริ่มขยับตัวและในที่สุดก็จะมาถึงแขนงรอยเลื่อนเล็กทางภาคเหนือของไทย เช่น รอยเลื่อนแม่จัน เป็นต้น

asia-deformation-50maniem4

 

สรุปคือ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แผ่นดินไหวเนปาลจะยังไม่ได้ส่งผลต่อไทยโดยตรง จึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไทยให้ต้องกังวล ผลของแผ่นดินไหวเนปาลจะส่งผลเป็นวงรอบผ่านอีกหลายรอยเลื่อน โดยนับจากช่วงเวลาการสะสมพลังและถ่ายทอดแรง ต้องใช้เวลาอีกหลายปี  แต่ไทยก็ควรต้องมีมาตราการในการรับมือไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในอนาคต