แสงแดดไม่สูญเปล่า หน้าต่างอาคาร SolarWindow แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

อาคารสำนักงานหลายล้านแห่งเฉพาะในอเมริกา หากนับพื้นที่กระจกหน้าต่างรวมกันก็เป็นพื้นที่ขนาดนับพันล้านตารางเมตร นี่ไม่รวมกระจกหน้าต่างของอาคารอีกมากมายในเมืองใหญ่ทัวโลก ที่หากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าได้ เราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าฟรีๆจำนวนมาก

บริษัท Solar Windows Technologies ในเมือง Columbia รัฐ Maryland กำลังพัฒนาโซล่าเซลล์แบบ PV ชนิดใหม่ โซล่าเซลล์นี้มีลักษณะเป็นแผ่นใสสามารถมองทะลุได้ จึงนำมาติดตั้งบนกระจกหน้าต่างอาคารต่างๆได้โดยไม่บดบังทิวทรรศน์ ตัวโซล่าเซลล์นี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธภาพสูงในการดักแสงอัลตร้าไวโอเลตและอินฟราเรด อีกทั้งยังมีแบบผสมสีต่างๆเพื่อความสวยงามเหมือนกระจกหน้าต่างที่ติดฟิลม์กรองแสงอีกด้วย และหากต้องการให้มันผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น เราก็อาจติดแผ่นเสริมเข้าไปอีกชั้น แต่กรณีหลังนี้ความใสของมันจะหมดไป

บริษัท Solar Windows Technologies  มีกำหนดการที่จะนำแผ่นโซล่าเซลล์ติดหน้าต่างนี้ออกสู่ตลาดภายในปลายปีหน้า (2560)

 

solarwindow-technologies-

เรียบเรียงโดย @MrVop