สุสานชื่อ Rudiden columbarium ที่วัด Koukokuji ในโตเกียว เป็นสุสานสำหรับเก็บอัฐิสุดไฮเทค อัฐิที่เก็บในสุสานนี้จะบรรจุอยู่ในช่องลิ้นชักขนาดเล็กที่ประดับด้วยองค์พระพุทธรูปซึ่งทำจากแก้ว มีไฟ LED ส่องบนองค์พระพุทธรูปทำให้เกิดสีสวยงาม

 

 

เมื่อญาติของผู้เสียชีวิตต้องการเคารพอัฐิ ก็สามารถเข้าสู่อาคารสุสานได้ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด และเมื่อเข้าสู่บริเวณเก็บอัฐิ อัฐิของญาติของผู้ที่เข้ามาในสุสานก็จะถูกแสดงตำแหน่งด้วยสีของ LED

 

สุสานนี้สามารถรองรับช่องเก็บอัฐิได้ 2,046 ช่อง โดยอัฐิจะถูกเก็บในช่องเก็บนาน 33 ปี หลังจากนั้นจะถูกนำไปฝังตามประเพณี