ช้างมีสุสานช้าง ยานอวกาศก็มีสุสานของยานอวกาศ

สถานีอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ ที่หมดสภาพใช้งาน สิ่งของเหล่านี้หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่องานใหม่ๆที่จะส่งขึ้นไปในวงโคจร ดังนั้น เมื่อหมดอายุใช้งาน ทางประเทศผู้รับผิดชอบก็จะบังคับให้กลับเข้าบรรยากาศโลกเพื่อจบชีวิตก้นทะเล ภายใต้น้ำอันเย็นเฉียบของมหาสมุทรแปซิฟิค

บริเวณที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ อยู่ในแปซิฟิคใต้ นับจากนิวซีแลนด์ไปถึงหมู่เกาะพิตแคร์น เราขนานนามมันว่า สุสานยานอวกาศ

graveyardtimeline_v2

นับจากปี 1971 ถึงวันนี้ มียานอวกาศ สถานีอวกาศ ดาวเทียม ชิ้นส่วนจรวดขับดัน ถังเชื้อเพลิง ฯลฯ มากกว่า 263 หน่วยที่ฝังซากไว้ ณ สุสานแห่งนี้ ในจำนวนนี้เป็นของรัสเซียถึง 190 หน่วยนับรวมถึงสถานีอวกาศเมียร์ขนาดกว่า 142 ตันของรัสเซียด้วย ซึ่งเมียร์ถูกสั่งให้ตกลงมาในปี 2001 หลังจบภารกิจ นอกจากนี้ก็เป็นของสหรัฐฯ 52 หน่วย ที่เหลือเป็นชิ้นส่วนจากอวกาศของชาติอื่นๆเช่นญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ

ในวันหนึ่ง สถานีอวกาศนานาชาติ วัตถุอวกาศขนาด 500 ตันที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ ก็จะมาจบชีวิตที่สุสานแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา http://www.popsci.com/this-is-where-international-space-station-will-go-to-die
เรียบเรียงโดย @MrVop