21 สิงหคมนี้ คนในทวีปอเมริกาจะได้พบสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญ แล้วของไทยเราจะได้เห็นเมื่อไร

ไทยเราได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญไปเมื่อ 24 ตุลคม พ.ศ. 2538 ครั้งนั้น ผู้คนเดินทางไปตามจุดที่กำหนดว่าเงามืดจะผ่านเพื่อชมปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ทั่วประเทศจนรถติดยาวข้ามคืนข้ามวัน

วันที่ 21 สิงหาคม ปีนี้ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะได้พบกับเหตุการณ์สำคัญนี้เช่นกัน มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งภาครัฐ หน่วยงานศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับสุริยคราสเต็มดวงนี้

แล้วคนไทยเราจะได้ชมสุริยปราคาเต็มดวงครั้งต่อไปเมื่อไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ เผื่อจะได้ไม่ต้องรอนาน

สรุยิปราคามี 3 แบบคือแบบบางส่วน แบบวงแหวน และแบบเต็มดวง (ตามภาพกลาง) ทั้งหมดเกิดจากดวงจันทร์แรม 15 ค่ำซึ่งจะขึ้้นพร้อมดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันไปบังแสงแดด ทำให้เกิดเงามาตกในประเทศต่างๆ แต่เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกเอียงไปราวๆ 5 องศา เราก็เลยไม่ได้เห็นสุริยุปราคาทุกเดือน ต้องเรียกว่านานๆจึงจะโคจรมาในแนวเดียวกัน

Solareclipse

โดยแบบแรกคือบางส่วน วันนั้นดวงจันทร์โคจรมาไม่ได้องศาเลยบังดวงอาทิตย์ไม่มิด แบบที่ 2 คือแบบวงแหวน เกิดจากการที่ดวงจันทร์ในวันนั้นเกิดโคจรออกไปในตุดที่ไกลโลกไปหน่อย บังดวงอาทิตย์ได้ตรงองศาแต่บังไม่มิด เลยเหลือขอบเหมือนแหวน แบบสุุดท้ายคือแบบสำคัญที่สุดนั่นคือ สุริยปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์จะโคจรค่อนมาทางใกล้โลกจึงบังดวงอาทิตยฺ์หมด ฟ้าจะสลัวไปแม้เป็นตอนกลางวัน และมีโอกาสเห็นดาวได้เลยทีเดียวหากใช้กล้อง

เมืองไทยเราจะได้เห็นสุริยปราคา 3 ครั้งต่อจากนี้คือ

ครั้งที่ 1 สุริยุปราคาแบบวงแหวน 21 พฤษภาคม พ.ศ.2574 

ครั้งนี้จะเป็นสุริยปราคาแบบวงแหวน ความกว้างของเงามืดรวมเงามัว 152 กิโลเมตร เกิดช่วงบ่าย เวลา 14:16:04 เงามืดจะผ่าน อ.เบตง จ.ยะลา เกิดนาน 5 นาที 26 วินาทีs1

 

ครั้งที่ 2 สุริยุปราคาแบบวงแหวน 14 ตุลาคม  พ.ศ.2585

ครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสุริยปราคาแบบวงแหวน ความกว้างของเงามืดรวมเงามัว 273 กิโลเมตร เกิดช่วงเช้า เวลา 09:00:42เงามืดจะผ่าน อ.กันตัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา และอีกหลายอำเภอของ อ.ปัตตานีและ จ.นราธิวาส เกิดนาน 7 นาที 44 วินาทีS2

 

ครั้งที่ 3 สุริยุปราคาเต็มดวง 11 เมษายน พ.ศ.2613

ครั้งนี้เป็นสุริยปราคาครั้งสำคัญ ความกว้างของเงามืดรวมเงามัว 168 กิโลเมตร เกิดช่วงเช้าดวลา 09:36:09 เงามืดจะผ่าน  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และเกาะช้าง จ.ตราด เกิดนาน 4 นาที 04 วินาทีs3

ก็คงอีกหลายปีกว่าจะได้ดูกัน ถนอมรักษาสุขภาพเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายทีสำคัญสุดนั้นเกิดอีก 53 ปีจากนี้ หลายคนคงไม่ได้อยู่ดูแล้ว แต่หากใจร้อน สมัยนี้มีเครื่องบิน สามารถเดินทางไปดูของประเทศอื่นได้ซึ่งไม่นานเกินรอนี้ก็จะเกิดอีก (ถ้าไปอเมริกาไม่ทันรอบนี้)

อ้างอิง http://www.solar-eclipse.de/en/eclipse/country/TH/

เรียบเรียงโดย @MrVop