รูปทิ้งท้ายจากยานแคสสินี กับสีสันที่แท้จริงของดาวเสาร์

บางครั้งรูปถ่ายทางดาราศาสตร์ที่เราเห็นนั้น อาจมาจากย่านแสงที่ตาเรารับหรือสัมผัสไม่ได้ เช่น ย่านรังสีเอ็กซ์ หรืออินฟราเรด แต่ภาพดาวเสาร์ที่ท่านเห็นในบทความนี้ คือสีของดาวเสาร์จริงๆที่ตามนุษย์จะรับภาพได้

ผลงานภาพนี้มาจากการให้ยานแคสสนีใช้กล้องมุมกว้างกวาดภาพดาวเสาร์แยกเป็น 3 สีคือแดง เขียว น้ำเงิน สีละ 80 ภาพ สองวันก่อนที่ยานฯจะหมดวาระการทำงานและพุ่งเข้าสูบรรยากาศดาวเสาร์sหลังจากที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลดาวเสร์และดวงจันทร์บริวารมายาวนานถึง 13 ปี

หลังจากได้ภาพทั้งหมดมา Dr. Robert West ได้นำภาพมุมกว้างในแสงทั้ง 3 สีมารวมกันเป็นภาพเดียว เกิดเป็นภาพดาวเสาร์ในย่านแสงที่แท้จริงสำหรับตามนษุย์ และที่จริงในภาพด้านบนนี้ ยังมีดวงจันทร์ที่มองแทบไม่เห็นหลายดวงในภาพ (นี่คือเหตุที่บางครั้งเราต้องใช้ย่านรังสีอื่นเพื่อถ่ายภาพแทนย่านแสงธรรมชาติของตามนุษย์)

ดูภาพล่าง ท่านจะเห็นดวงจันทร์ 6 ดวงได้แก่ ดวงจันทร์เอ็นเซลาดัส ที่ 1 นาฬิกาของภาพ ต่ำลงมาตรงขอบวงแหวนคือดวงจันทร์ เอพิมีเทียส ที่ 9 นาฬิกาคือดวงจันทร์โพรมิธิอุส ที่ 9 นาฬิกาคือดวงจันทร์เจนัส ตรง 5 นาฬิกาที่ขอบวงแหวนคือดวงจันทร์แพนดอรา และห่างออกมาจากแพนดอราคือดวงจันทร์ไมมัส

image_5463_2-Saturn

หลัง 37 ปีก่อนที่ภาพแรกของดาวเสาร์จากยานวอยเอเจอร์ 1 ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ตื่นตะลึง แม้ว่าเป็นภาพที่มีรายละเอียดต่ำ มาบัดนี้ ภาพชุดท้ายๆจากภารกิจแคสสินีก็ทำให้เราได้ตื่นเต้นอีกครั้งที่ได้เห็นดาวเสาร์ที่เหมือนกับไปยืนดูอยู่ตรงนั้นจริงๆในระดับความระเอียดภาพสูงและสีสันที่ถูกต้อง

เครดิตภาพ credit: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute.
เรียบเรียงโดย @MrVop