สมัครบัตรอิออนออนไลน์

เงินเดือน

8,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปีสมัครบัตรอิออนออนไลน์

เงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆในการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ 2566, 2023

บัตรอิออนคืออะไร เป็นบัตรที่ใครๆต่างก็จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี กับบัตรอิออนผ่อนโทรศัพท์ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นทั้งวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ และวงเงินให้ผ่อนชำระโดยสามารถจะสมัครบัตรอิออนออนไลน์ ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบัตรอิออน รวมถึงการยื่นเอกสารก็มีหลายช่องทางในการส่งเพื่อพิจารณา

แนะนำการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ กับเงื่อนไขในการสมัคร 2566, 2023

ขั้นตอนการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ และการส่งเอกสาร

 1. ก่อนอื่นให้เลือกสมัครบัตรอิออนที่หน้าเว็บไซต์ โดยต้องกรอกรายละเอียดการสมัครต่างๆตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ต้องการ
 2. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย จะมีพนักงานจากอิออนติดต่อมา และจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารต่างๆที่จะต้องทำการเตรียมส่ง
 3. เตรียมเอกสารเพื่อส่ง ซึ่งเป็นวิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน โดยเอกสารต่างๆต้องครบและถูกต้องตามเงื่อนไขในการสมัคร และสามารถจะเลือกช่องทางที่สะดวกได้ดังนี้
 • จัดส่งเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ 
 • จัดส่งโดยจะให้มีเจ้าหน้าที่มารับเอกสารด้วยตัวเองที่บ้าน
 • สามารถจะเตรียมการจัดส่งได้ที่สาขาอิออนได้ โดยลูกค้าสามารถจะเตรียมเอกสาร และใบสมัครบัตรอิออนไปยื่นที่สาขาใกล้บ้านได้เลย ซึ่งจะทำให้รู้ผลการอนุมัติได้ภายในวันเดียวกัน

พิเศษสมัครบัตรอิออนออนไลน์ วันนี้ จะได้รับ Lazada Discount Code มูลค่าเท่ากับ 100 บาท เมื่อมีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

สมัครบัตรอิออนออนไลน์ วิธีสมัครบัตรอิออนให้ผ่าน

ในการสมัครบัตรอิออน หรือบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดต่างๆ จะต้องมีการวางแผน การเตรียมตัวในเรื่องของเอกสาร ซึ่งหากเคยค้างชำระมามากกว่า 90 วัน ต้องมีการเคลียร์หนี้ตรงนั้นให้เป็นปกติ จากนั้นคือระยะเวลาการรอ สักประมาณ 3 – 6 เดือน ซึ่งเป็นการเตรียมเรื่องสำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง เพื่อให้เป็นปกติ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้ยื่นเพื่อพิจารณา และทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ หรือการไปสมัครที่สาขา แต่ละสถาบันก็จะดูพฤติกรรมการจัดการเรื่องการเงินและคะแนนเครดิตด้วยเหมือนกัน

คุณสมบัติในการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ และสมัครอิออนใช้อะไรบ้าง

 • จะต้องมีอายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สมัครบัตรอิออนออนไลน์ และสมัครที่สาขา
 • ผู้สมัครบัตรอิออนจะต้องมีรายได้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 4  เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานรวมถึงมือถือ
 • ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออน
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรอิออนออนไลน์ และสมัครที่สาขา
 • ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
 • เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนล่าสุด ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50ทวิปีล่าสุด  
 • สำเนารายเดินบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า  หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 7,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ระหว่าง 17-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

เงินเดือน

ถึง 7,500 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 36% ต่อปี

อายุผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 33% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-57 ปี