สมการของพอล ดีแร็ก ชนะเลิศสมการที่งดงามที่สุดในโลกจากการประกวดของ BBC Earth

เว็บ BBC Earth จัดให้นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกคัดเลือกสมการชื่อดังก้องโลกที่ตัวเองชื่นชอบจากทั้งหมด 12 สมการ ตามลิงค์นี้  และได้ผู้ชนะเลิศออกมาแล้ว นั่นคือ Dirac equation หรือ สมการ ดีแร็ก นั่นเอง

พอล ดีแร็ก Paul Dirak (pɔl dɪˈræk) หรือชื่อเต็มคือ Paul Adrien Maurice Dirac เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1902  ที่เมืองบริสตอล ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ในปี ค.ศ. 1921 แต่เบนเข็มไปศึกษาต่อทางด้านคณิต- ศาสตร์และฟิสิกส์ทฤษฎี ได้รับปริญญาตรีคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งใน ปี ค.ศ.1923 และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกฟิสิกส์ทฤษฎี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี ค.ศ. 1926

พอล ดีแร็ก มีนิสัยถ่อมตน ไม่ออกหน้า ไม่รับการยกย่องใดๆ ถึงขนาดเคยปฏิเสธไม่เข้ารับรางวัลโนเบลมาแล้ว มีหลายคนในวงการมองว่าดีแร็กดูคล้ายมหาตมะคานธี เขาเป็นคนเขียนตำรา The Principle of Quantum Mechanics ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 และยังคงถือเป็น “คำภีร์ไบเบิล” ของวิชานี้จนถึงปัจจุบัน

ในปี 1928 พอล ดีแร็กประกาศสมการชื่อก้องโลก สมการที่ร้อยเรียง ทฤษฎีสำคัญสองทฤษฎีในศตวรรษที่ 20 เข้าด้วยกัน นั่นคือทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special relativity) และจากสมการนี้เอง ที่ทำให้พอล ดีแร็ก สามารถทำนายการมีอยู่ของปฎิอนุภาค (Anti-matter) ทั้งหลาย ก่อนที่จะมีการยืนยันการค้นพบจริงในห้องทดลองในอีกหลายปีต่อมา ด้วยเหตุนี้ สมการดีแร็ก จึงได้รับเลือกให้เป็นสมการที่งดงามที่สุด จากนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ทั่วโลก

รู้จักพอล ดีแร็ก มากขึ้นจากงานเขียนของ ศ.สุทัศน์ ยกส้าน
เรียบเรียงโดย @MrVop