ผลการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโลกอัพเดทล่าสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ออกมาแล้ว

ผลการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโลกอัพเดทล่าสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สภาพเป็นกลางหรือนูทรัลกำลังอ่อนตัวลงตามลำดับและหลังจากเดือนสิงหาคม 60 นี้เป็นต้นไป โลกมีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่สภาพเอลนีโญอีกครั้ง แต่ไม่รุนแรง

กระแสน้ำอุ่นในหมาสมุทรแปซิฟิกเป็นตัวกำหนดสภาพภูมิอากาศโลกในลักษณะของ ENSO หรือเอลนีโญ – ลานีญา และล่าสุดพบน้ำอุ่นเริ่มมีแนวโน้มจะสะสมตัวในโซนตะวันออกของมหาสมุทรนั่นหมายถึงการที่เอลนีโญกำลังจะกลับมา ซึ่งจะส่งผลให้ความแล้งกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะเอลนีโญที่เกิดในช่วงเดือนที่ควรมีฝนตกชุกในไทยก็ยิ่งทำให้ต้องใส่ใจเรื่องภัยแล้งในปีนี้และปีต่อไปเป็นอย่างมาก ต้องวางแผนที่จัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะน้ำที่มีสะสมใน 2 เขื่อนใหญ่เวลานี้ ตามรายงานนี้ คือเขื่อน เขื่อนภูมิพล  มีน้ำใช้การได้ 20% เขิ่อนเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การได้ 35% ยิ่งทำให้การบริหารน้ำที่เหลือต้องทำอย่างระมัดระวัง

เรียบเรียงโดย @MrVop