ปีนี้ปีแห่งสภาพอากาศเป็นกลาง (Neutral) เตรียมสะสมน้ำให้พอตัวเพื่อเสภาพเอลนีโญในปีหน้า (2561)

โมเดลอากาศหลากตัวแปรอัพเดทล่าสุดจากสถาบันเพื่อการวิจัยสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International Research Institute for Climate and Society) มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแสดงให้เห็นสภาพอากาศโลกจะเข้าสู่ลักษณะเป็นกลางหรือ Neutral อย่างสมบูรณ์ในปีนี้ หลังเจอภัยแล้งจากเอลนีโญอย่างสาหัสในปี 2558 จนมาสู่สภาพฝนชุกหรือลานินญ่าขึ้นบ้างช่วงกลางถึงปลายปี 2559 ซึ่งการเข้าสู่สภาพอากาศเป็นกลาง (Neutral) นี้ทำให้ฝนฟ้าตกเป็นปกติ (ในกรณีไม่มีพายุหมุนเขตร้อนหรือหย่มความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้ามาเป็นตัวเหตุ) ถือเป็นโอกาสดีในการเตรียมปริมาณในเขื่อนต่างๆโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ให้เหมาะสมเพื่อรับมือกับสภาพแล้งจากเอลนีโญที่อาจมาถึงในปีหน้าหรือปี 2561 จากกราฟของทาง IRI ที่จะเห็นแท่งสีแดงหรือ เอลนีโญ กำลังก่อตัวมากขึ้นจาก 0 ไปจนถึง 36% ในช่วงกันยายน 2560 ตามลำดับ ทั้งนี้การคาดหมายสภาพอากาศต้องดูประกอบกับการหมุนเวียนน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดียหรือ IOD ประจำปีนี้ด้วยเพราะมีปัจจัยของฝนและแล้งเสริมเข้ามาถึงไทยด้วย

เรียบเรียงโดย @MrVop