อุณหภูมิน้ำทะเลในทางตะวันออกของแปซิฟิกที่ลดต่ำลงและก่อให้เกิดสภาพลานีญาขึ้นมาในช่วง 4-5 เดือนหลังของปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดฝนตกชุกในเมืองไทยจนเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด แม้แต่กรุงเทพก็ยังถูกน้ำท่วมขังหนักหนาสาหัสในวันที่ 14 ต.ค.60 ด้วย และยังลามมาถึงหน้าหนาวที่ยังคงมีฝนตกในบางช่วงจนคนที่ไม่ได้ตามข่าวถึงกับแปลกใจว่าเป็นหน้าหนาวแบบไหนที่ยังมีฝนอยู่เสมอ แถมจำนวนพายุหมุนเขตร้อนก็มีจำนวนมากถึง 33 ลูกโดยปิดท้ายด้วยพายุเทมบิง เมื่อขึ้นปีใหม่ 2561 สภาพลานีโญที่ยังไม่หมดไปก็พอให้เกิดพายุบอละเวนให้เกิดขึ้นมาด้วย เป็นพายุลูกแรกของปีนี้

จากการประเมินของ IRI / CPC ล่าสุดนั้น สภาพลานีญาที่กำลังดำเนินอยู่นี้ จะค่อยๆลดลง โดยเดือนมกราคม 2561 นี้จะเป็นเดือนสุดท้าย

จากเดือนกุมภาพันธืเป็นต้นไป สภาพลานีญาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยโลกจะเข้าไปอยู่ในภาวะนูทรัลคือเป็นกลาง ไม่แล้งไม่ฝนซึ่งก็จะเป็นเวลาที่เมืองไทยเข้าสู่หน้าร้อนพอดี การจัดการน้ำน่าจะพอไปรอดได้ด้วยน้ำที่สะสมไว้ในเขื่อนช่วงปลายปี แต่อย่างไรก็ตามสภาพแล้งก็อาจเกิดขึ้นได้ในบางจังหวัดเนื่องจากสภาพแล้งยาวนาน 3 ปีก่อนหน้านี้ยังส่งผลให้บางเขื่อนยังมีน้ำไม่เต็ม จึงต้องบริหารน้ำให้รัดกุม

ช่วงหน้าฝน พฤศภาคม-สิงหาคม ปริมาณฝนจะเป็นไปตามปกติของหน้าฝน จำนวนพายุหมุนเขตร้อนปีนี้น่าจะไม่เกิน 28 ลูก หลังเดือนกันยายนเป็นต้นไป สภาพเอลนีโญก็จะก่อตัวขึ้น (สีแดงในภาพ) ซึ่งมีผลทำให้ฝนลดลงและเข้าสู่ฤดูหนาวพอดี หากเป็นไปตามนี้ ปี 2562 โลกน่าจะเข้าสู่เอลนีโญเป็นลำกับต่อไป

เรียบเรียงโดย @MrVop