ฝนเดือน พย.ยังตกถึงกลางเดือนเพราะสภาพลานีญายังคงอยู่

เทียบกับรายงานฉบับล่าสุด สภาพลานีญาเดือน พ.ย.59 ในแบบคำนวนหลากตัวแปลที่ออกมาล่าสุดต้นเพือน พ.ย. ดูรุนแรง กว่า นั่นคือสาเหตุส่วนหนึ่งว่าทำไมยังคงมีฝนตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ล่วงเข้าเกือบกลางเดือนพฤศจิกายนแล้ว

ฝนที่ตกมากในเมืองไทยเป็นแบบตกหนักเฉพาะจุด โดยเฉพาะลำน้ำปิงที่เพิ่งจะมีฝนมาเติมเอาเวลานี้ ก่อนจะหมดปี จึงเกิดผลดีทำให้เขื่อนภูมิพลที่ติดอันดับเขื่อนใหญ่น้ำน้อยคู่มากับเขื่อนศรีนครินทร์ เวลานี้ ได้มีน้ำสะสมมากขึ้นบ้าง โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย.59) ที่ 3,175.97 ล้าน ม.³  เพิ่มมา 196.4 ล้าน ม.³ จากปริมาณใช้การได้ 2,979.57 ล้าน ม.³ เมื่อ 30 ต.ค.59

ข้อความใส่ใจคือจากกราฟจะพบสภาพเอลนีโญมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงในปีถัดไปคือ 61 อาจต้องเตรียมรับมือภัยแล้งกันอีก ขึ้นอยู่กับการบริการจัดการน้ำในปี 60 ด้วยว่าจะใช้น้ำที่สะสมจากปี 59 นี้อย่างไร