จานรับคลื่นวิทยุขนาดยักษ์ 42 ตัวในซานฟรานซิสโก เริ่มหันไปทางกลุ่มดาวซิกนัส เพื่อทำงานสำคัญของมันอีกครั้ง

หลังยานเคปเลอร์ตรวจพบเทหวัตถุขนาดใหญ่ที่ “ไม่กลม” โคจรรอบดาวฤกษ์ในระบบ  KIC 8462852 และจนบัดนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่น่าพอใจว่า “อะไร” ที่กำลังพูดถึงนี้ มันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร หรือมันควรเป็นอะไร ดาวหาง ดาวเคราะห์กำลังชนกัน หรือจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครที่เจริญกว่าเรามากๆ เนื่องเพราะมันขัดกับกฏของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ที่หากมี “อะไร” ที่มีขนาดใหญ่โตขนาดดาวเคราะห์ มันก็จะถูกแรงที่เกิดจากสมดุลไฮโดรสแตติก ทำให้สภาพของตัวมัน “กลม” เหมือนโลกหรือดวงจันทร์ ไม่อาจมีรูปร่างอื่นๆได้ (อาจเป็นรูปไข่ในดาวเคราะห์แคระ ซึ่งก็ควรมีขนาดเล็กกว่าที่พบในระบบดาวนี้มาก)

สถาบันเซติซึ่งมีหน้าที่หลักในการค้นหาสัญญาณที่ส่งมาจากอารยธรรมต่างๆดาวโดยการเฝ้าฟังผ่าน “หู” ขนาดมหึมา 42 ตัวในซานฟรานซิสโก ได้เข้ามาสานต่อตรงจุดนี้ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาเฝ้าตลอด 24 ชม (ปกติก็เป็นแบบนั้น) เผื่อว่าอาจมีสัญญาณที่น่าสนใจส่งมาจากระบบดาวที่อยู่ไกลแสนไกลออกไปถึง 1,500 ปีแสง ทางเซติก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่จับสัญญาณได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นที่ไม่เห็นด้วยก็ยังเพียรหาทางอธิบายถึงสิ่งลึกลับนี้ต่อไป

อ้างอิง http://www.universetoday.com/122971/seti-institute-undertakes-search-for-alien-signal-from-kepler-star-kic-8462852/
เรียบเรียงโดย @MrVop