เมื่อ 10:30 ตามเวลาไทย ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ลึก 1 กม. พิกัด 129.01°E 41.31°N ทางตะวันออกเฉียงเหนือประเทศเกาหลีเหนือ  (ทาง USGS วัดได้ 6.3mb)

gfz2017rfxe

ลักษณะของรูปคลื่นกราฟจากเครื่องวัดแผ่นดินไหว ที่ได้จากสถานีวัดแผ่นดินไหวเครือข่ายของ IRIS-USGS ในจังหวัด หมู่ตันเจียง มณฑลเฮยหลงเจียงของจีน ( MDJ) ซึ่งอยู่ใกล้เกาหลีเหนือที่สุด (รูปบน) มีลักษณะทีแอมปริจูดของคลื่น P พุ่งสูงทั้ง 3 แกน บ่งบอกว่าเป็นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินขนาดใหญ่ ค่อนข้างชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบการกับทดลองนิวเคลียร์ในวันที่ 9 กันยายน 2559 (รูปล่าง) จะพบว่าลักษณะรูปคลื่่นแทบจะไม่ต่างกัน เพียงแต่ของปีที่แล้วกลุ่มคลื่น Body wave (P , PP ,S ,S) ที่ด้านหน้ามีความสูงกว่าปีนี้ แต่กลุ่มคลื่น Surface wave หรือคลื่นความถี่ต่ำที่ตามมาด้านหลังมียอดคลื่นเตี้ยกว่าของปีนี้

IC.MDJ.00.BHZ.2017.246.03.29.53.000-2017.246.03.40.53.000IC.MDJ.00.BHZ.2016.253.00.29.54.000-2016.253.00.40.54.000

ในการแถลงข่าวเมื่อเวลา 13:30 ตาเวลาไทยในวันเดียวกัน ว่าทการทดลองวันนี้ เป็นระเบิดนิวเคลยร์ชนิด H-Bomb หรือระเบิดไฮโดรเจน และประเทศตนสามารถย่อส่วนหัวรบชนิดนี้เพื่อติดตั้งกับตรวดจข้ามทวีปได้แล้ว

DIx6py9WAAE8wkQ

CSIS คาดว่าระเบิดไฮโดรเจนที่เกาหลีทดลองในวันนี้มีขนาดใหญกว่า 100 กิโลตัน (คำนวนเทียบจากแมกนิจูดแผ่นดินไหว) ถือเป็นความก้าวหน้าค่อนข้างเร็ว ระเบิดใหญ่ขึ้น 10 เท่านับจากการทดลองครั้งที่ 5 ครบ 1 ปีพอดี (9 กันยายน 2559)

ทางสำนักแผ่นดินไหวจีนยังตรวจจับแผ่นดินไหวขนาด 4.6 ตามมาใน 8 นาที 32 วินาทีหลังเกิดการทดลองนิวเคลียร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นการถล่มของอุโมงค์หรือโครงสร้างที่ใช้ในการทดลองระเบิดในครั้งนี้ (ที่มา)

เรียบเรียงโดย @MrVop