ที่แล้วๆมามีนักวิชาการหลายฝ่ายออกมาเสนอความเห็นเรื่องผลของแผ่นดินไหวในระยะใกล้ไกลต่างๆที่จะมีมาถึงกรุงเทพ โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องชั้นดินของกรุงเทพว่าเป็นดินอ่อน เป็นผลให้เกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระยะไกลให้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า แต่ความเห็นดังกล่าวก็ไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันไปเสียทั้งหมดเนื่องจากยังไม่มีผลสรุปทางวิชาการที่จับต้องได้

วิธีที่ถูกต้องคือการติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า Seismic accelerometer ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ๆที่เราสงสัย ซึ่งก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเอง เครื่องมือนี้ราคาต่อจุดไม่แพงและการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก

ทาง กทม อาจเป็นหน่วยงานแรกที่เป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องนี้ก่อนจังหวัดปริมณฑล โดยเริ่มติดตั้งในพิ้นที่ 1569 ตร.กม ของกรุงเทพฯ  ก่อน วิธีคือติดตั้ง 1 สถานีในทุก 100 ตารางกิโลเมตร (สถานีมีทุกระยะ 10 กิโลเมตร)  ก็จะได้ผลดี รวมทั้งหมดน่าจะหมดงบไม่กี่ล้านบาท เครื่องมือนี้จะคอยวัดค่า PGA ที่เกิดจากแผ่นดินไหวระยะใกล้ไกลที่เกิดทุกวัน เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เราจะมีตัวเลขสะสมมากพอ หรือหากเกิดมีแผ่นดินไหวใหญ่ในที่ต่างๆที่เราเคยถกเถียงกันเช่นในพม่า เราก็ยิ่งจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนออกมาแบบจับต้องได้ ว่าพื้นดินกรุงเทพขยายแรงออกมาสูงสุดแล้ววัดค่าได้กี่ %g

ผลจากทุกสถานีรวมกัน สุดท้ายการถกเถียงกันก็จะได้ข้อยุติเป็นรูปธรรม  แถมในทางวิศวกรรมยังได้เสป็คการสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวอีกด้วยว่าจะสร้างให้ทน PGA ได้สูงแค่ไหน เผื่อไว้อีกแค่ไหน

น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอันหนึ่งของ กทม

เรียบเรียงโดย @MrVop