วิดีโอบรรยายเรื่อง “The Internet of Things – โอกาสของนักพัฒนา”
บรรยายในงาน Chiang Mai Maker Party
28 มีนาคม 2015