วาฬน้ำเงิน สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาล (ชนะไดโนเสาร์ในอดีต) รวมทั้งญาติๆในกลุ่มวาฬบาลีน (Baleen) เช่น วาฬหลังค่อม วาฬฟิน วาฬไรท์ วาฬสีเทา และวาฬหัวคันศร ซึ่งเป็นวาฬที่มีฟันเหมือนขนแปรงสีฟันหรือซี่หวี่ขนาดใหญ่ห้อยลงมาจากขากรรไกรด้านบน และกินแพลงตอนรวมทั้งสัตว์พวกคริล หรือ กุ้งเคย หรือปลาเล็กๆเป็นหลัก เพิ่งจะวิวัฒนาการจนมีร่างกายใหญ่โตเมื่อราว 3 ล้านปีหลังมานี้เอง ไม่ได้ใหญ่โตมาแต่เก่าก่อน

สาเหตุหลักๆช่วงก่อน 3 ล้านปีที่แล้ว โลกหนาวเย็นลงในยุคไพลสโตซีน วาฬจึงปรับตัวให้มีขนาดร่างกายใหญ่ขึ้นเพื่อให้กินอาหารได้มากขึ้นประจวบกับอาหารในยุคนั้นอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งร่างกายที่ใหญ่โตสะสมไขมันให้ความอบอุ่นได้มาก ลดจำนวนศัตรูลง  และยังเคลื่อนไหวไปมาในทะเลได้ระยะทางไกลๆอีกด้วย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไม่มีปัญหากับวาฬเพราะน้ำทะเลพยุงเอาไว้จนบางครั้งเราพบวาฬน้ำเงินที่มีน้ำหนักตัวใกล้ 200 ตันเลยทีเดียว ทำให้มันได้ตำแหน่งสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกไปครอง

แต่ภูมิอากาศโลกเราปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้าม โลกกำลังร้อนขึ้นไม่หยุด หากสภาพการณ์ยังเป็นไปแบบนี้ ทำให้อาหารจำพวกแพลงตอนและกุ้งคริลเริ่มลดลง วาฬขนาดยักษ์อย่างวาฬน้ำเงิน หรือวาฬอื่นบางชนิดในกลุ่มวาฬบาลีนอาจถึงคราวต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุด (ไม่รวมถูกมนุษย์ล่า) เปิดทางให้วาฬบอื่นในกลุ่มเช่นวาฬสีเทาที่ปรับตัวให้กินอาหารหลากหลายเหลือรอดสายพันธุ์ต่อไป

เรียบเรียงโดย @MrVop