ด้วยเหตุผลทางดาราศาสตร์ ไม่ใช่โหราศาสตร์ นาซาเพิ่มกลุ่มดาวที่ 13 เข้าไปในจักรราศี ซึ่งเดิมมีความหมายถึงกลุ่มดาวที่ปรากฏเป็นฉากหลังของดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนหมุนเวียนกันไปในรอบปี โดยได้เพิ่มกลุ่มดาวที่ 13 นั่นคือ กลุ่มดาว Ophiuchus ขึ้นมาแทรกระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวธนู ดังนั้นจึงมีการจัดเรียงวันที่ใหม่ (แบบดาราศาสตร์) ของแต่ละราศีดังนี้

all-signs-en

Capricorn: กลุ่มดาวมังกร วันที่ 26 20 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์

Aquarius: กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ 16 กุมภาพันธ์ –  11 มีนาคม

Pisces: กลุ่มดาวปลาคู่ 11 มีนาคม – 18 เมษายน

Aries: กลุ่มดาวแกะ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม

Taurus: กลุ่มดาววัว 13 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน

Gemini: กลุ่มดาวคนคู่ 21 มิถุนายน –  20 กรกฏาคม

Cancer: กลุ่มดาวปู 20 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม

Leo: กลุ่มดาวสิงโต 10 สิงหาคม – 16 กันยายน

Virgo: กลุ่มดาวหญิงสาว 16 กันยายน – 30 ตุลาคม

Libra: กลุ่มดาวคันชั่ง 30 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน

Scorpio: กลุ่มดาวแมงป่อง 23 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน

Ophiuchus: กลุ่มดาวคนจับงู 29 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม

Sagittarius: กลุ่มดาวคนยิงธนู 17 ธันวาคม – 20 มกราคม

เหตุผลของนาซาเพื่อให้ตรงกับหมู่ดาวจริงแทนที่จะเป็นการปรับให้เข้ากับจำนวนเดือนตามวัฒนธรรมบาบิโลนเมื่อ 3,000 ปีก่อนซึ่งทำให้กลุ่มดาว Ophiuchus ถูกจงใจลืมไปจากฟากฟ้าและเราก็ทนอยู่กับการหมุนของจักรราศีที่ไม่ตรงตำแหน่งมานาน เมื่อถึงวันนี้นาซาคิดว่าควรจะปรับจักราศีให้ถูกต้องตามหลักดาราศาสตร์เสียที ส่วนทางโหราศาสตร์ ทางนาซาก็บอกว่าตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

heavenss

อ้างอิง http://spaceplace.nasa.gov/starfinder2/en/
เรียบเรียงโดย @MrVop