ปัญหาโลกร้อนเริ่มลามไปสู่เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้แต่เครื่องดองของเมา เมื่อมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในสหราชอาณาจักรนำโดยนักวิชาการชาวอังกฤษ ศ. ก้วน ต้าป๋อ (Dabo Guan) ซึ่งลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Nature Plants ระบุว่า สภาพอากาศที่ผันผวนรุนแรงสุดขั้วจากภาวะโลกร้อน จะก่อให้เกิดภัยแล้งหรือไม่ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันจนส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวบาร์เลย์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ ในอนาคตอันใกล้นี้

และเมื่อปริมาณการผลิตเบียร์ลดลงก็จะส่งผลโดยตรงให้การบริโภคลดลง ทีมผู้วิจัยประมาณการว่า การบริโภคเบียร์ทั่วโลกอาจลดลงได้อย่างต่ำ 4% ส่งผลให้ราคาเบียร์สูงขึ้น 15% หรือในขั้นเลวร้าย การบริโภคเบียร์ทั่วโลกอาจลดลงได้ถึง 16%  ส่งผลห้ราคาเบียร์สูงขึ้นเป็นสองเท่า  ราคาเบียร์จะปรับตัวสูงขึ้นมากในประเทศที่มีการดื่มเบียร์ที่มีฐานะร่ำรวยและเป็นที่รู้จักในอดีต เช่นประเทศเบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก และเยอรมนี รวมถึงประเทศที่อัตราการบริโภคเบียร์มากที่สุดในปัจจุบันนั่นคือจีน

วันหนึ่งปัญหาขาดแคลนเบียร์อาจปลายเป็นปัญหาสังคมได้ด้วย เพราะมันจะกลายสภาพเป็นสิ้นค้าฟุ่มเฟือยราคาสูงที่ผู้มีรายได้น้อยในประเทศต่างๆเอื้อมไม่ถึง ศ. ก้วน ต้าป๋อ ให้ความเห็น

เรียบเรียงโดย @MrVop