ประเทศจีนแบ่ง 1 ปีออกเป็น 24 ปักษ์ และวันนี้ตรงกับวันแรกของปักษ์ที่ 19 “วันเริ่มต้นฤดูหนาว”

วันนี้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศจีน ประเทศวัฒธรรรมการเกษตรเก่าแก่ ที่ยึดถือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการบอกวันเริ่มต้นของฤดูและเทศกาลต่างๆ

ในช่วงเวลา 12 เดือนหรือ 1 ปี นั้น จีนได้แบ่งออกเป็น 24 ปักษ์หรือ 24 เจียซี่ ( 節氣) ยึดตามองศาดวงอาทิตย์ตามหลักสายนะ ที่เปลี่ยนไปปักษ์ละ 15° โดยปักษ์ทั้ง 24 ประกอบด้วย

 1. ลี่ชุน(立春)  ตรงกับวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์ทำมุม 315° เริ่มฤดูใบไม้ผลิ อากาศหนาวเริ่มคลายตัวลง
 2. อวี๋สุ่ย(雨水) ตรงกับวันที่วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์ทำมุม 330° ในช่วงนี้ฝนจะเริ่มตกในประเทศจีน (อวี๋สุ่ยแปลว่าน้ำฝน)
 3. จิงเจ๋อ(惊蛰)ตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 345° ฝนตกชุกมีฟ้าคะนองในจีน  คำแปลของปักษ์นี้ก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่พบเห็น นั่นคือแมลงหรือสัตว์ที่จำศีลอยู่จะเริ่มตื่นขึ้นเพื่อจะออกมาหาอาหาร 
 4. ชุนเฟิน(春分)ตรงกับวันที่ 20-21 มีนาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 0°  วันราตรีเสมอภาค คือเป็นช่วงที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ ตรงกับวัน วสันตวิษุวัต ตามดาราศาสตร์ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งแรกของปี
 5. ชิงหมิง(清明)ตรงกับวันที่ 4-6 เมษายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 15° ชิงหมิงแปลว่าแจ่มใส ปักษ์ชิงหมิงจึงเป็นปักษ์ที่มีอากาศสดชื่นแจ่มใส นิยมไปไหว้บรรพบุรุษ แต้จิ๋วเรียกเช็งเม้ง 
 6. กู๋อวี่(谷雨)ตรงกับวันที่ 19-21 เมษายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 30° คำแปลชื่อปักษ์คือฝนธัญชาติ ฝนช่วยเพาะปลูก
 7. ลี่เซี่ย (立夏) ตรงกับวันที่ 5-7 พฤษภาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 45° เริ่มต้นฤดูร้อน
 8. เสียวหม่าน(小满)ตรงกับวันที่ 20-22 พฤษภาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 60° ข้าวเริ่มออกรวง
 9. หมางจ้ง(芒种)ตรงกับวันที่ 4-5 มิถุนายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 75° ข้าวเริ่มแก่ ชาวจีนก็จะเตรียมตัวเก็บเกี่ยวและปลูกข้าวใหม่
 10. เซี่ยจื้อ(夏至)ตรงกับวันที่ 21-22 มิถุนายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 90° ตรงกับวัน ครีษมายัน ตามดาราศาสตร์ เป็นวันที่กลางคืนสั้นที่สุด กลางวันยาวที่สุดในซีกโลกเหนือ
 11. เสียวสู่(小暑)ตรงกับวันที่ 6-8 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 105° อากาศเริ่มร้อน
 12.  ต้าสู่(大暑)ตรงกับวันที่ 22-24 กรกฎาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 120° อากาศร้อนขึ้น
 13.  ลี่ชิว(立秋)ตรงกับวันที่ 7-9 สิงหาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 135° เริ่มฤดูใบไม้ร่วง
 14. ชู่สู่(处暑)ตรงกับวันที่ 22-24 สิงหาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 150° สิ้นสุดฤดูร้อน
 15. ไป๋ลู่(白露)ตรงกับวันที่ 7-9 กันยายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 165° น้ำค้างเริ่มปรากฏบนใบไม้ อากาศเริ่มเย็นลง
 16. ชิวเฟิน(秋分)ตรงกับวันที่ 22-24 กันยายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 180° วันราตรีเสมอภาค คือเป็นช่วงที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง ตรงกับวัน ศารทวิษุวัต ตามดาราศาสตร์  ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งที่สองของปี
 17. หานลู่(寒露)ตรงกับวันที่ 8-9 ตุลาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 195° อากาศเริ่มหนาว น้ำค้างตกมาก
 18. ซวงเจี้ยง(霜降)ตรงกับวันที่ 23-24 ตุลาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 210° พบน้ำค้างแข็งบนใบไม้
 19. ลี่ตง(立冬)ตรงกับวันที่ 7 -8 พฤษจิกายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 225° เริ่มต้นฤดูหนาว 
 20. เสียวเสวี่ย(小雪)ตรงกับวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ดวงอาทิตย์ทำมุม 240° หิมะเริ่มตกในจีน
 21. ต้าเสวี่ย(大雪)ตรงกับวันที่ 6, 7 หรือ 8 ธันวาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 255° หิมะตกหนักในจีน
 22. ตงจื้อ(冬至)ตรงกับวันที่ 21-23 ธันวาคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 270° ตรงกับวัน เหมายัน ( อ่านว่าเห-มา-ยัน ) ตามดาราศาสตร์ เป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันสั้นที่สุดในซีกโลกเหนือ ไทยเรียกวันนี้ว่าวันตะวันอ้อมข้าว แต้จิ๋วเรียกตังโจ่ยะ  เป็นวันเทศกาลต้มและร่วมกันรับประทานขนมบัวลอยสีแดงสีขาว
 23. เสี่ยวหาน(小寒)ตรงกับวันที่ 5-7 มกราคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 285° อากาศในจีนเริ่มหนาวมากขึ้น
 24. ต้าหาน(大寒)ตรงกับวันที่ 20-21 มกราคม ดวงอาทิตย์ทำมุม 300° อากาศในจีนหนาวจัด

เทศกาลและปักษ์ต่างๆนี้ ทางประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นก็ถือตามๆกัน

เรียบเรียงโดย @MrVop

 

เครดิตภาพ – http://health.takungpao.com/

เพิ่มเติม http://jimmysoftwareblog.com/node/5481

http://www.all-chinese.com/journal-arsom/copy-65