ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร 11:31 ตามเวลาในประเทศไทย

ฤดูกาลเกิดเพราะโลกเอียง วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ในภาพด้านบน) มีจุดเริ่มต้น 4 จุดของ 4 ฤดูกาล (ในประเทศ 3 ฤดูแบบไทยคงต้องมโนภาพประกอบไปด้วย)

  1. จุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนมีนาคม หรือ วสันตวิษวัต ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร หมดสิ้นหน้าหนาวในซีกโลกเหนือ หากมองจากบนโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงตำแหน่งทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีในวันนี้ กลางวันและกลางคืนที่เส้นศูนย์สูตรจะยาวเท่ากัน (มุมซ้ายบนในภาพ)
  2. จุดเริ่มต้นฤดูร้อน ในเดือนมิถุนายน (ของไทยร้อนตั้งแต่มีนาแล้ว) วันนี้เรียกว่า ครีษมายัน  หากมองจากบนโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเอียงไปทางเหนือสุด ที่ขั้วโลกเหนือในช่วงนี้จะไม่มีกลางคืนเลยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนในไทยนั้นกลางวันจะยาวกลางคืน ช่วงนี้ขั้วโลกใต้จะมืดมิดสนิทไม่มีแสงเลยตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน (มุมขวาบนในภาพ)
  3. วันนี้ ซึ่งก็คือวัน ศารทวิษุวัต (กันยายน)  ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร หมดสิ้นหน้าร้อน เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในซีกโลกเหนือ กลางวันและกลางคืนที่เส้นศูนย์สูตรจะยาวเท่ากัน (มุมขวาล่างในภาพ)
  4. จุดเริ่มต้นฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม หรือ วันเหมายัน อ่าน เห-มา-ยัน หากมองจากบนโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเอียงไปทางทิศใต้สุดๆ ที่ขั้วโลกเหนือในช่วงนี้จะไม่มีกลางวันเลยตลอด 24 ชั่วโมง คือมืดสนิท ส่วนในไทยนั้นกลางคืนจะยาวกว่ากลางวัน ออสเตรเลียจะเข้าหน้าร้อน ฉลองคริสตมาสทั้งที่ร้อนๆแบบนั้นแหละ

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีก็จริง แต่จุดใกล้และไกลสุดต่างกันไม่ถึง 2% ไม่ได้เกี่ยวกับการกิดฤดูกาลใดๆ หน้าร้อน-หน้านหนาวที่แท้จริงเกิดเพราะความเอียงของแกนโลกตามภาพนะแหละ ทำให้ชั่วโมงที่โดนแสงในแต่ละวันนานไม่เท่ากัน เกิดเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวนั่นเอง

 

เรียบเรียงโดย @MrVop