เวลา 05:34 ของวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โลกจะเอียงขั้วเหนือหาดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี ส่งผลให้ดวงอาทิตย์ปรากฏค่อนไปทางเหนือมากที่สุดในรอบปีด้วย

วันที่เกิดเหตุการณ์นี้ เราเรียกว่าวัน ครีษมายัน หรือ Summer Solstice

พื้นที่ใกล้ขั้วโลกเหนือ นับจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลขึ้นไป จะไม่มีเวลากลางคืนเลยตลอด 24 ชั่วโมง

ประเทศที่อยู่ ณ เส้น Tropic of Cancer หรือ 23.5°เหนือ จะเห็นดวงอาทิตย์ตรงศรีษะ และจะมีเวลากลางวันยาวนาน 13 ชั่วโมงครึ่ง

ประเทศไทยก็จะพบกับวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเช่นเดียวกัน  คือ 12 ชั่วโมง 56 นาที (ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:52 ลับขอบฟ้าเวลา 18:48)

ถือเป็นวันเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการของประเทศที่มี 4 ฤดูในซีกโลกเหนือ

ทุกอย่างในซีกโลกใต้ตรงข้ามกัน

ถือเป็นวันเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศที่มี 4 ฤดูในซีกโลกใต้

พื้นที่ใกล้ขั้วโลกใต้ นับจากเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลลงไป จะเป็นเวลากลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เจอตะวัน