ด้วยเซ็นเซอร์ระดับนาโน และเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาค (Micro-fluidics) ศาตราจารย์ Sameer Sonkusale และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tufts ใกล้นครบอสตั้น ได้พัฒนาเส้นไหมเย็บแผลแบบอัจฉริยะ ที่สามารถรายงานสภาพเนื้อเยื่อ ข้อมูลต่างๆ เช่น ระดับกลูโคส โซเดียม โพแทสเซียม และความเป็นกรดเป็นด่างของแผลเย็บ ผลการฟื้นฟูของแผล สภาพการติดเชื้อและอื่นๆอีกมากมาย ออกมาให้เราทราบได้ผ่านทางระบบไร้สาย

ศาตราจารย์ Sameer Sonkusale อธิบายว่า เส้นไหมอัจฉริยะขนาดจิ๋วบางเหมือนเส้นผมนี้จะต่อเชื่อมกับลวดขนาดเล็ก และลวดนี้ต่อไปกับแผงวงจรที่ยืดหยุ่นได้อีกทอดหนึ่ง แผงวงจรนี้จะประมวลผลในระบบ 3 มิติ เพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายสู่สมาร์ทโฟนของเรา

ทางทีมงานยังมีแนวคิดจะทำแผ่นแปะคล้ายพลาสเตอร์ นำไปแปะทีร่างกายนักกีฬาเพื่อให้รายงานผลความเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายให้ทราบได้แบบออนไลน์อีกด้วย แต่ทั้งไหม และทั้งแผ่นแปะยังต้องรอการทดสอบอีกหลายขั้นตอนรวมทั้งข้อกฏหมายที่จะอนุญาตให้นำไปใช้ในวงการแพทย์จริงๆ วึ่งคงกินเวลาอีกระยะกว่าเราจะได้เห็นมันออกสู่ตลาดจริงๆ

 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Microsystems and Nano Engineering

อ้างอิง-เครดิตภาพ http://www.medicalnewstoday.com/articles/311753.php
เรียบเรียงโดย @MrVop