รายงานสรุปการเกิดพายุหมุนเขตร้อนแถบบ้านเราประจำปี 2559

ใกล้สิ้นสุดฤดูพายุไต้ฝุ่น-ไซโคลน ประจำปี 2559 แล้ว จึงขอสรุปรายละเอียดพายุหมุนเขตร้อนในโซนใกล้บ้านเราดังนี้

กลุ่มไต้ฝุ่น (พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค หรือโซน W หากเกี่ยวข้องกับไทย พายุกลุ่มนี้จะมาจากด้านตะวันออก)

  • เกิดพายุดีเปรสชันทั้งหมด 40 ลูก ในจำนวนนี้ กลายเป็นพายุโซนร้อน 22 ลูก
  • ในจำนวน พายุโซนร้อน 22 ลูก พัฒนาเป็นไต้ฝุ่น 13 ลูก ได้แก่ ไต้ฝุ่นเนพาร์ตัก นิดา ไลออนร็อก นินดุลเล น้ำเทิน หมาเหล่า เมอรันตี มาลากัส เมกี ชบา ซงด่า สาริกา และไห่หม่า
  • ในจำนวน พายุไต้ฝุ่น 13 ลูก พัฒนาเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่น 4 ลูก ได้แก่ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเนพาร์ตัก เมอรันตี ชบา และไห่หม่า
  • พายุหมุนเขตร้อนลูกแรกของปี ได้แก่ พายุดีเปรสชัน 01W ก่อตัว 26 พ.ค.
  • พายุหมุนเขตร้อนลูกที่แรงที่สุด ได้แก่ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตี
  • พายุหมุนเขตร้อนที่ “เข้าไทย” มี 1 ลูกคือพายุโซนร้อนราอี เข้าไทยขณะที่อ่อนแรงเป็นดีเปรสชันแล้ว
  • มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงตอนนี้จากพายุทุกลูกรวมทั้งปีนี้ราว 386 คน (ยังไม่เป็นทางการ)
  • รายชื่อพายุใช้จนหมดชุดที่สี่ในชื่่อสุดท้ายคือซงด่า และเริ่มใช้ชุดที่ 5 ไปหาชื่อได้แก่ สาริกาและไห่หม่า

ด้านไซโคลน (พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในอ่าวเบงกอลของมหาสมุทรอินเดีย หรือโซน B หากเกี่ยวข้องกับไทย พายุกลุ่มนี้จะมาจากด้านตะวันตก)เกิด

  • พายุดีเปรสชันทั้งหมด 1 ลูก ซึ่งก็ได้กลายเป็นพายุไซโคลนลูกเดียวที่เกิดขึ้น นั่คือพายุไซโคลนโรอานู ที่ถือเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกของปีด้วย โดยก่อตัววันที่ 17 พ.ค.

ฤดูพายุปี 2559 ยังไม่จบสิ้น ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม