รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในโซน W หรือโซนไต้ฝุ่น (ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ประจำปี 2559)

ชื่อพายุแถบบ้านเรา ตั้งโดยประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 14 ประเทศ ประเทศและ 10 ชื่อ รวม 140 ชื่อ ตั้งไว้ล่วงหน้า เอาชื่อตารางไว้แล้วหยิบเอามาใช้เรียงลำดับกันไป

ปี 2559 นี้ มีพายุที่ได้ใช้ชื่อไปแล้วส่วนหนึ่ง และมีชื่อที่รอใช้ตามลำดับดังนี้

ตารางที่ 4

   1. เนพาร์ตัก Napartak ตั้งโดยประเทศไมโครนีเซีย แปลว่า  นักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอสไร [เกิดแล้ว]
   2. ลูปิต Lupit  ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์ แปลว่า โหดร้ายทารุณ [เกิดแล้ว]
   3. มีรีแน Mitinae ตั้งโดยประเทศเกาหลีใต้ แปลว่า ทางช้างเผือก [เกิดแล้ว]
   4. นิดา Nida ตั้งโดยประเทศไทย เป็นชื่อของผู้หญิง [เกิดแล้ว]
   5. โอไมส์ Omais ตั้งโดยประเทศในหมู่เกาะปาเลา แปลว่า พเนจร [เกิดแล้ว]
   6. โกนเซิน Conson ตั้งโดยประเทศเวียดนาม เป็นชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในเวียดนาม  [เกิดแล้ว]
   7. จันทู Chanthu ตั้งโดยประเทศกัมพูชา เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง [เกิดแล้ว]
   8. เตี้ยนหมู่ Dianmu ตั้งโดยประเทศจีน หมายถึงเจ้าแม่แห่งสายฟ้า [เกิดแล้ว]
   9. มินดุลเล Mindulle  ตั้งโดยประเทศเกาหลีเหนือ เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง [เกิดแล้ว]
   10. ไลออนร็อก Lionrock ตั้งโดยประเทศ ฮ่องกง (จีน) เป็นชื่อยอดเขาในฮ่องกง [เกิดแล้ว]
   11. คมปาซุ Kompasu ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น แปลว่ากลุ่มดาววงเวียน [เกิดแล้ว]
   12. น้้าเทิน Namtheun ตั้งโดยประเทศลาว เป็นชื่อแม่น้้าซึ่งเป็นแควของแม่น้้าโขง [เกิดแล้ว]
   13. หมาเหล่า Malou ตั้งโดยประเทศมาเก๊า(จีน) แปลว่าหินโมรา หินอะเกต [เกิดแล้ว]
   14. เมอรันตี Meranti ตั้งโดยประเทศมาเลเซีย เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง [เกิดแล้ว]
   15. ราอี Rai ตั้งโดยประเทศไมโครนีเซีย เป็นเงินตราพื้นเมืองของเกาะยาป  [เกิดแล้ว]
   16. มาลากัส  Malakas ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์ แปลว่า แข็งแรง, มีอ้านาจ [เกิดแล้ว]
   17. เมกี Megi ตั้งโดยประเทศเกาหลีใต้ เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง [เกิดแล้ว]
   18. ชบา Chaba ตั้งโดยประเทศไทย เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง [เกิดแล้ว]
   19. แอรี Aere ตั้งโดยประเทศในหมู่เกาะปาเลา แปลว่าพายุ เป็นภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล์ [เกิดแล้ว]
   20. ซงด่า Songda ตั้งโดยประเทศเวียดนาม เป็นชื่อแม่น้้าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม [เกิดแล้ว]

ตารางที่ 5

   1. สาริกา Sarika ตั้งโดยประเทศ กัมพูชา หมายถึงนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ [เกิดแล้ว]
   2. ไห่หม่า Haima ตั้งโดยประเทศจีน หมายถึงม้าน้ำ [เกิดแล้ว]
   3. เมอาริ Meari ตั้งโดยประเทศเกาหลีเหนือ메아리 หมายถึงเสียงสะท้อน  [เกิดแล้ว]
   4. มาง่อน Ma-on ตั้งโดยฮ่องกง หมายถึงอานม้า [เกิดแล้ว]
   5. โทะคาเงะ Tokage ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น หมายถึงสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก หรือตุ๊กแก  [เกิดแล้ว]
   6. นกเต็น Noakten ตั้งโดย สปป.ลาว หมายถึงนกชนิดหนึ่ง  [เกิดแล้ว]

 

เรียบเรียงโดย @MrVop