รวมรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เคยเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปถึงไต้ฝุ่น

คำว่า “พายุเข้าไทย” ในความหมายของอุตุฯหมายถึงพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน,พายุโซนร้อน,ไต้ฝุ่น) เคลื่อนเข้าพรมแดนไทยโดยวัดที่ “จุดศูนย์กลางพายุ” ไม่ใช่ขอบด้านใดด้านหนึ่ง

การ “ขึ้นฝั่ง” หมายถึงพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน,พายุโซนร้อน,ไต้ฝุ่น) เคลื่อนจากทะเลขึ้นฝั่งประเทศไทยโดยวัดที่ “จุดศูนย์กลางพายุ” ไม่ใช่ขอบด้านใดด้านหนึ่ง

ช่วงเวลา 52 ปี (พ.ศ.2495-2547) มีพายุหมุนเขตร้อน ระดับที่แรงความดีเปรสชัน นั้นคือระดับพายุโซนร้อนขึ้นไป ได้ “เข้าไทย” จำนวนทั้งสิ้น 12 ลูก โดยมีความแรงระดับพายุไต้ฝุ่นเพียง 1 ลูก ได้แก่

 1. พายุไต้ฝุ่น “เว้” (Vae) พ.ศ. 2495 เข้าไทย 22 ต.ค. ที่ จ.ตราด ในสภาพพายุโซนร้อน
 2. พายุโซนร้อน “แฮร์เรียต” (Harriet) พ.ศ. 2505 เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ แหลมตะลุมพุก 25 ต.ค.ในสภาพพายุโซนร้อน
 3. พายุไต้ฝุ่น “ทิลดา” (Tilda) พ.ศ. 2507 เข้าไทย ที่ จ.นครพนม 23 ก.ย. ในสภาพพายุโซนร้อน
 4. พายุไต้ฝุ่น “ดอริส” (Doris) พ.ศ. 2512 เข้าไทย ที่ จ.นครพนม 31 ส.ค. ในสภาพพายุโซนร้อน
 5. พายุโซนร้อน “รูท” (Ruth) พ.ศ. 2513 เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ในสภาพพายุโซนร้อน
 6. พายุไต้ฝุ่น “แซลลี” (Sally) พ.ศ. 2515 เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ในสภาพพายุโซนร้อน
 7. พายุไต้ฝุ่น “เกย์” (Gay) พ.ศ.2532 เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ที่ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ในสภาพพายุไต้ฝุ่น
 8. พายุไต้ฝุ่น “เบกกี” (Becky) พ.ศ.2533 เข้าไทยที่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ในสภาพพายุโซนร้อน
 9. พายุไต้ฝุ่น “เฟรด” (Fred) พ.ศ.2534 เข้าไทยที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ในสภาพพายุโซนร้อน
 10. พายุโซนร้อน “ฟอร์เรสต์” (Forrest) พ.ศ.2535 ขึ้นฝั่งที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ในสภาพพายุโซนร้อน
 11. พายุไต้ฝุ่น “ลินดา” (Linda) พ.ศ.2540 เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ที่อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ในสภาพพายุโซนร้อน
 12. พายุไต้ฝุ่น “จันทู” (Chanthu) พ.ศ.2547 เข้าไทยที่ จ.อุบลธราชธานี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ในสภาพพายุโซนร้อน