ภัยพิบัติคือสิ่งที่ไม่มีมีใครหยุดยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่เรามีทางลดความเสียหายหากเตรียมตัวพร้อม

การประชุม IFRC’s World Disaster Report 2016 (สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ) ว่าด้วยภัยพิบัติจากธรรมชาติประจำปีนี้ (2016) มีความเห็นตรงกันว่า ต้องมีการเพิ่มงบประมาณในการรับมือและแก้ไขเหตุฉุกเฉินหลังภัยผ่านไปแล้วให้แก่ทุกๆประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน

ที่ประชุมเห็นว่าภัยพิบัติมีผลให้ประเทศที่ยากจนสูญเสียชีวิตปะชาชน ส่วนในประเทศที่ร่ำรวย การสูญเสียจะเป็นไปทางด้านทรัพย์สินมากกว่า นั่นเพราะความแตกต่างกันในแผนการการเตือนภัย การรับมือ การอพยพ ก่อนเกิดเหตุ การกู้ภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ หลังเกิดเหตุ

ทั้งนี้ดูได้จากสถิติตลอด 20 ปีที่ผานมา ประเทศเฮติโดนกระหน่ำทั้งแผ่นดินไหวและเฮอริเคน พม่าโดนไซโคลนนากิส อินโดฯโดนสึนามิปี 47 สามประเทศนี้ติดอันดับแรกๆของความสูญสียชีวิตจากภัยพิบัติ และล้วนเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มร่ำรวย ขณะที่พวกประเทศที่มีฐานะดี ไม่มีประเทศไหนติด 10 อันดับแรกของความสูญเสียด้านชีวิต

ผลสรุปที่กล่าวมาจึงเห็นต้องกันว่าโลกควรเทงบประมาณในการสร้างแผนการต้านรับภัยพิบัติตั้งแต่เตือนภัยก่อนเกิดไปจนเยียวยาหลังเกิดให้เท่าเทียมกันในทุกประเทศ

https://www.odi.org/events/4406-world-disasters-report-2016-saving-lives-today-investing-tomorrow
เรียบเรียงโดย @MrVop