ต้อหิน เป็นกลุ่มโรคเกิดจากการเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่เนื่องจากผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหินเส้นประสาทตาจะถูกทำลายอย่างถาวร การรักษาในปัจจุบันจึงเป็นเพียงแค่การประคองอาการของโรคเพื่อให้ประสาทตาไม่ถูกทำลายมากขึ้น และเพื่อคงความสามารถการมองเห็นที่มีอยู่ให้นานที่สุด

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นำโดย Francesca Cordeiro จาก UCL Institute of Ophthalmology and Imperial College ในประเทศอังกฤษพบว่าสารเคอร์คูมิน (curcumin) ที่เป็นสารประกอบในขมิ้น มีคุณสมบัติในการป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทตาได้ แต่เนื่องจากเคอร์คูมินเป็นสารที่ละลายได้ยากส่งผลให้การทำยาหยอดตาจากสารเคอร์คูมินโดยตรงไม่สามารถทำได้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จึงได้ออกแบบอนุภาคนาโนขนส่งยาที่สามารถนำสารเคอร์คูมินเข้าไปยังเซลล์ของดวงตาได้อย่างแม่นยำขึ้นมาแทนการใช้สารละลายของเคอร์คูมินโดยตรง ซึ่งผลจากการทดสอบโดยเบื้องต้นพบว่าการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนนำส่งเคอร์คูมินพบว่าสามารถลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทตาได้จริงโดยที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการอักเสบของดวงตาอีกด้วย

นอกจากการพัฒนาอนุภาคนาโนที่ใช้นำส่งเคอร์คูมินแล้ว ทีมนักวิจัยยังคงมีแผนที่จะศึกษาการจำลองภาพสามมิติเสมือนจริงของดวงตาผู้ป่วยขึ้นมาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคในอนาคตอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยที่น่าจับตาดูเป็นอย่างมาก

ที่มา sci-news.com
เรียบเรียงโดย @MrVop