แผลเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นแผลจากไฟไหม้หรือแผลจากการติดเชื้อนั้น เป็นสิ่งที่ยากในการรักษาด้วยวิธีปกติในทางการแพทย์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งเมื่อผู้ป่วยมีอายุที่มากขึ้นการรักษาแผลเหล่านั้นก็ยิ่งทำได้ยากตาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแผลเรื้อรังสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีโอกาสเกิดแผลเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน และมักเกิดจากเนื้อเยื่อที่เกิดแผลนั้นมีเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ ทำให้มีการเน่าตายของเนื้อเยื่อ ทำให้แผลเปื่อย ติดเชื้อ และหากไม่มีการดูแลรักษาแผลที่ดีก็ทำให้แผลนั้นเรื้อรังหายยาก ดังนั้นหากมีวิธีการที่สามารถรักษาแผลเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาที่ถูกกว่าการรักษาแบบปกตินั้นจะดีสักแค่ไหน

ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัย Tufts ได้พัฒนาผ้าผันแผลต้นแบบที่สามารถตรวจวัดและรักษาแผลเรื้อรังได้ออกมา โดยผ้าผันแผลดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นมีเซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของแผลเป็น ทำให้สามารถควบคุมการจ่ายยาเข้าไปในแผลเพื่อทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากในการรักษาแผลเป็นด้วยวิธีการปกตินั้นมีค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูงมาก โดยผ้าผันแผลอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมานั้นจะสามารถวิเคราะห์การรักษาแผลเรื้อรังที่อยู่บนร่างกายได้อย่างแม่นยำและได้ผลโดยอาศัยการวัดอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างของแผล ตามด้วยการควบคุมอัตราการจ่ายยาผ่านการให้ความร้อนเจลที่อยู่ในผ้าพันแผลให้สัมพันธ์กับค่าที่วัดได้ออกมาจากเซนเซอร์ทำให้การรักษาแผลเรื้อรังมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาด้วยวิธีการแบบทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่สามารถทำได้ในราคาที่ถูกกว่า

จากการศึกษาในขั้นต้นของทีมวิศวกร พบว่าผ้าผันแผลอัจฉริยะที่ออกแบบขึ้นสามารถใช้งานได้จริงบนตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เป็นแผลเรื้อรังในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำไปทดสอบบนแผลเรื้อรังที่อยู่บนร่างกายของผู้ป่วยจริง

ที่มา https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180706091726.htm
เรียบเรียงโดย @MrVop