ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเราไปไกลไม่ใช่เล่น แต่เรามักนึกว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆเพราะมองเห็นดวงโตนฟ้ายามค่ำคืนดวงโตเหมือนจะเอื้อมมือแตะได้ รวมทั้งภาพจากหนังสือเรียนต่างๆที่พิมพ์ภาพโลก-ดวงจันทร์อยู่ใกล้กันด้วยเหตุเพราะต้องการประหยัดเนื้อที่กระดาษ เราจึงได้ข้อมูลผิดๆเสมอมา

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดวงจันทร์กับโลกอยู่ห่างกันมาก ช่องว่างตรงกลางนั้นมีขนาดเฉลี่ย 384,400 จึงมีความกวา้งมากพอที่จะสามารถใส่โลกเข้าไปได้ถึง 30 ใบ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโลกเรา 12,742 กม.)

ทีนี้เรามาดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์ที่เหลือในระบบสุริยะ ผลรวมของทั้งหมดคือ 380,000 กม.ตามตารางด้านล่างนี้

ดาวเคราะห์ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (กม.)
ดาวพุธ 4,879
ดาวศุกร์ 12,104
ดาวอังคาร 6,771
ดาวพฤหัส 139,822
ดาวเสาร์ 116,464
ดาวยูเรนัส 50,724
ดาวเนปจูน 49,244
รวม 380,00

จากตารางเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถเอาเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะ มาเรียงต่อกันได้พอดีแถมมีเศษเหลือในช่องว่างระหว่างโลก-ดวงจันทร์ หรือที่เราเรียกว่า LD หรือ Lunar distance ซึ่งใช้เป็นหน่วยวัดระยะทางชิดหนึ่งด้วย นิยมใช้วัดระยะห่างของดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกว่ามีขนาดระยะเฉียดโลกน้อยหรือมากเป็นกี่ LD

*ระยะห่าง LD นั้นเป็นค่าเฉลี่ยเพราะความจริงดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็๋นวงรี

เรียบเรียงโดย @MrVop