พบน้ำในสถานะน้ำแข็งจำนวนมากกระจายตัวอยู่บนพื้นผิวตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 3.5% ของส่วนที่อยู่ภายใต้เงามืดทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่เย็นจัดถึง  -163°C เนื่องจากไม่เคยกระทบแสงแดดเลย น้ำแข็งเหล่านี้จึงไม่เคยละลาย

น้ำแข็งที่พบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่โดยรอบขั้วใต้ ใกล้บริเวณแอ่งหลุม  Haworth, Shoemaker, Sverdrup และ Shackleton  ส่วนขั้วเหนือนั้นพบน้อนยกว่ามาก

การค้นพบครั้งนี้ทีมนักดาราศาสตร์ใช้อุปกรณ์ทำแผนที่แร่ธาตุและตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ด้วยรังสีอินฟราเรด ที่ติดตั้งไปกับยานสำรวจ “จันทรายาน-1” (Chandrayaan-1) ของอินเดีย ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศตั้งแต่ปี 2008 จุดประกายความหวังในการขึ้นไปตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ในอนาคตให้มีความเป็นไปได้มากกว่าที่เคยคาดไว้เนื่องจากเราไม่ต้องขนส่งน้ำไปจากโลก ทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้อน่างมหาศาล

ถือเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของน้ำแข็งบนดวงจันทร์โดยตรง การค้นพบนี้ตีพิมพ์ลงในาารสาร PNAS

เรียบเรียงโดย @MrVop