ยานอวกาศ SOHO ซึ่งชื่อของมันย่อมาจาก SOlar Heliospheric Observatory เดินทางออกจากโลกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 วันจากแท่นยิง 30B ที่แหลมคานาเวอรัล เพื่อไปประจำการเฝ้ามองดวงอาทิตย์ ทำหน้าที่ถ่ายภาพเพื่อการศึกษา และเฝ้าระวังภัยจากการเกิดปฏิกิริยาต่างๆของดวงอาทิตย์ที่อาจส่งผลร้ายมาถึงโลกหรือที่เราเรียกว่าการรายงานสภาพภูมิอวกาศ (Space Weather) ซึ่งต้องคอยวัดค่าความเร็วของลมสุริยะ การเกิด Solar Flare ในระดับต่างๆ การปล่อยพลาสมาจากบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ (CME) การเบี่ยงเบนของสนามแม่เหล็กโลก ฯลฯ เรียกว่าภารกิจของยานอวกาศลำนี้เยอะมาก

ล่าสุดยาน SOHO ส่งภาพดวงอาทิตย์ย์ในรอบ 22 ปี หรือ 2 รอบวัฎจักรสุริยะ (รอบละ 11 ปี) มาให้เราชม โดยภาพจะเริ่มที่จุดต่ำสุด (solar minimum) ในปี 1996 ซึ่งเป็นช่วงที่ผิวหน้าดวงอาทิตนย์มีจุดดำน้อยมาก จึงมีฟิลาเมนท์ (filament) หรือเส้นแรงแม่เหล็กตามแนวนอน และโพรมิเนนซ์ (prominence) หรือเส้นแรงแม่เหล็กตามแนวตั้ง ทั้งสองนี้จะก่อให้เกิดเปลวหมุนวนเหมือนห่วงเปลวไฟบนผิวดวงอาทิตย์ ซึ่งก็จะมีน้อยตามไปด้วย

จากนั้นในแต่ละปีต่อๆมา ก็จะเริ่มมีจำนวนของปฏิกิริยาต่างๆบนผิวของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น จนขึ้นไปถึงสูงสุด (solar maximum) ในปี 2002 จากนั้นก็จะเริ่มลดลงจนถึงจุดต่ำสุดในปี 2006 ถือเป็น 1 วัฎจักรสุริยะ หรือ solar cycle ซึ่งจะเป็นเวลารอบละ 11 ปี  โดยปี 2006 ถือเป็นจุดเริ่มของวัฎจักรสุริยะรอบใหม่ ซึ่งก็จะดำเนินไปตามรูปแบบคล้ายรอบที่แล้วมา แต่อาจมีขนาดของปฏิกิริยามากบ้างน้อยบ้างไม่เหมือนกันเสียเลยทีเดียว เมื่อครบ 11 ปี ก็ถือว่าสิ้นสุดวัฎจักรสุริยะเพื่อจะเข้าสู้รอบต่อไป นั่นคือถือว่าปี 2017 เป็นจุดเริ่มของวัฎจักรสุริยะรอบต่อไป เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

เรียบเรียงโดย @MrVop