ครบ 100 ปีทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ยาน LISA Pathfinder ถูกส่งขึ้นไปค้นหาสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ

คลื่นแรงโน้มถ่วงวัดค่าบนโลกเราไม่ได้ เพราะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเราเองรบกวน วัดที่สถานีอวกาศนานาชาติก็ไม่ได้ เพราะยังไม่พ้นเขตแรงโน้มถวงโลกอยู่ดี แม้มีเพียงน้อยนิดหรือที่เรียกว่าไมโครแกรวิตี้

เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.58) นาซาส่งยานอวกาศ LISA Pathfinder ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ออกจากฐานยิงใน Kourou, French Guiana ตรงไปที่จุดลากรางจ์ Lagrange ที่ 1 หรือ จุด L1 ห่างโลกออกไป 1.5 ล้านกิโลเมตร ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เท่ากันพอดีjpl1

ณ จุดนี้ แรงโน้มุถ่วงที่รบการการวัดค่าจะน้อยมาก แต่จะมีแรงดันจากอนุภาคของดวงอาทิตย์ทำให้ยานอยู่ไม่นิ่ง ยานอวกาศ LISA Pathfinder ได้ติดตั้งระบบ Disturbance Reduction System (DRS) ซึ่งประกอบด้วยตัวขับดันยานอวกาศแบบเย็น ซึ่งก็คือท่อขับเคลื่อนที่ออกแบบโดยบริษัท Busek Co.จาก Natick เมสซาจูเซส ที่ใช้แรงจากสนามไฟฟ้าจะส่งแรงออกมาในระดับ 5-30 ไมโครนิวตัน (ราวน้ำหนักของยุง 1 ตัว) เพื่อพยุงเครื่องมือวัดคลื่นแรงโน้มถ่วงให้มีสภาพหยุดนิ่งจริงๆ จากนั้นเครื่องมือวัดภายในจึงจะทำงานได้แม่นยำโดยเครื่องมือวัดจะส่งค่าออกมาปรับแรงดันที่ตัว Thruster ตลอด ให้ยานอวกาศหยุดนิ่งที่ระดับ 1 ในล้านของมิลลิเมตร

LisaPathfinder20151203-16-640x350

ภายในเครื่องมือวัดคลื่นโน้มถ่วงจะมี สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 2 ลูกสร้างจากโลกหะผสมของทองคำและแพลตตินัมเพื่อให้ไม่มีผลต่อแม่เหล็กและไม่เปลี่ยนแปลงขนาด  ลูกบาศก์ 2 ลูกนี้หนักลูกละ 2 กิโลกรัมมีขนาดกว้างด้านละ 4.6 ซ.ม. ลอยห่างจากกัน 38 ซ.ม.ระหว่างกลางของลูกบาศก์มีแสงเลเซอร์และกระจกสะท้อนวางอยู่ หากลูกบาศก์ลูกใดขยับ เราจะวัดค่าได้ทันทีในระดับ 1 ใน 100,000 ของเส้นผมมนุษย์ เพราะสภาวะแวดล้อมถูกสร้างมาเพื่อให้ลูกบาศก์ไม่ถูกรบกวนจากแรงอื่นใดนอกจากแรงโน้มถ่วงที่ไม่ได้รับเชิญเท่านั้น

ณ เวลานี้ ยาน  LISA Pathfinder ยังไปไม่ถึงจุด L1 เนื่องจากระยะนั้นต้องเดินทางราว 7 สัปดาห์ ผลการวัดค่าที่ได้หลังยานเริ่มปฏิบัติการหากมีอัพเดทใดๆ ทางนาซาและ ESA คงประกาศให้โลกได้รู้กัน

อ้างอิง http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4779
เครดิตภาพ ESA / NASA / JPL
เรียบเรียงโดย @MrVop