จากดาวเคราะห์นอกระบบนับพันๆดวง ยานเคปเลอร์ได้เลือกเป้าหมายสำหรับการศึกษาชั้นบรรยากาศแล้ว

นับถึงวันนี้ มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ยืนยันเป็นทางการแล้วถึง 3,493 ดวง และที่ยังไม่ยืนยันอีกหลายพันดวง ท่ามกลางระบบดาวมากมายนี้ การค้นหาชีวิตย่อมเพ่งเล็งไปที่ปัจจัยหลายเรื่อง ทั้งขนาด ลักษณะ ความห่างจากดาวฤกษ์ดวงแม่ และที่สำคัญอีกอย่างคือ “ชั้นบรรยากาศ”

เราสามารถศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบได้ ในจังหวะที่ดาวเคราะห์นอกระบบนั้นกำลังโคจรตัดผ่านหน้าดาวฤกษ์ดวงแม่ หรือที่เราเรียกว่าการ “ทรานสิต” และโครงการเคปเลอร์ ก็ได้เลือกระบบดาวเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุด เหตุผลหลักๆคือระยะทางที่ใกล้ระบบสุริยะหากเทียบกับระบบอื่น (เทียบกันเฉพาะระบบที่เคปเลอร์ค้นพบ ไม่นับที่พบโดยวิธีอื่นเช่นระบบพร็อกซิมา)

ระบบดาวที่โครงการเคปเลอร์เลือกขึ้นมาใช้ในการศึกษาชั้นบรรยากาศต่างพิภพนีคือระบบ  GJ 9827 พร้อมดาวเคราะห์บริวาร 3 ดวงที่ระยะห่างออกไป 98 ปีแสง

GJ 9827  เป็นดาวฤกษ์ชนิด K6V ที่มีขนาดราว 70% ของดวงอาทิตย์ มีดาวเคราะห์ชุดแรกที่พบ ตามนี้

  1. ดาวเคราะห์ b หรือ GJ 9827 b ขนาด 1.75 เท่าของโลก โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ครบ 1 รอบใน 1.2 วัน
  2. ดาวเคราะห์ c หรือ GJ 9827 c ขนาด 1.36 เท่าของโลก โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ครบ 1 รอบใน 3.6 วัน
  3. ดาวเคราะห์ d หรือ GJ 9827 d ขนาด 2.1 เท่าของโลก โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ครบ 1 รอบใน 6.2 วัน

การสังเกตและศึกษาโดยมีระบบดาวตัวอย่างที่ค่อนข้างสว่าง ทำให้ทีมงานเชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก และอาจใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบอื่นในอนาคตต่อไป

ที่มา http://www.iflscience.com/space/kepler-just-made-one-of-its-most-important-planet-discoveries-yet/

เรียบเรียงโดย @MrVop</a