เป็นเวลาผ่านไปกว่า 3 ปีเศษ หลังการเคลื่อนที่ผ่านพลูโตที่ระยะห่าง 12,500 กิโลเมตรจากผิวดาวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2015 จากวันนั้นหลังการส่งข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดมาถึงโลก และตั้งเข็มเป้าหมายปลายทางที่จะเดินทางต่อไป ยานนิวฮอไรซันส์ ยานอวกาศสำรวจขอบจักรวาลลำแรกและลำเดียวในเวลานี้ก็เข้าสู่โหมดการจำศีลระยะยาวเพื่อประหยัดพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงระบบของยาน

ในวันขึ้นปีใหม่ที่ 1 ม.ค.2019 ที่จะถึงนี้ ยานนิวฮอไรซันส์มีกำหนดจะเดินทางเคลื่อนผ่านดาวเคราะห์น้อยอัลติมา ทูลี (Ultima Thule หรือ 2014MU69) เป้าหมายสำรวจที่กำหนดเอาไว้ ที่ระยะห่างเพียง 3,500 กิโลเมตรจากผิวดาว ซึ่งในการนี้ก็จะต้องมีการปรับตั้งอุปกรณ์การสำรวจต่างๆให้เหมาะกับเป้าหมายใหม่นี้ หลังจากใช้อุปกรณ์ชุดดังกล่าวในการสำรวจดาวพลูโตมาก่อน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ยานนิวฮอไรซันส์ก็ “ตื่น” ขึ้นจากการจำศีล ยานฯได้ตรวจสอบรทุกระบบของตัวเองและส่งสัญญาณทักมายกลับมาที่หอควบคุมบนโลก สร้างความดีใจให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบการเดินทางไกลเพื่อสำรวจอวกาศครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งหลังขาดการติดต่อไปเป็นระยะเวลานาน

ในสัปดาห์นี้ทีมงานจะเริ่มส่งคำสั่งไปอัพเดทระบบของนิวฮอไรซันส์  และในเดือนสิงหาคม ยานฯจะเริ่มเล็งกล้องไปที่ดาวเคราะห์น้อยเป้าหมาย เพื่อถ่ายภาพส่งกลับตามระยะทางที่เคลื่อนตัวใกล้เข้าไป

Ultima Thule หรือ อัลติมา ทูลี ถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายของยานนิวฮอไรซันส์เนื่องจากเป็น วัตถุในแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt Object) หรือ KBO ที่อยู่ในระยะทางใกล้ที่สุดในแนวเส้นตรงหลังจากการสำรวจพลูโต

คาดว่า อัลติมา ทูลี น่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยคู่ทีอาจติดกันหรือไม่ก็ได้ (Close or contact binary) มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18-41 กิโลเมตร โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบใช้เวลาประมาณ 295 ปี และมีค่าความเอียงและความเยื้องศูนย์กลางต่ำกว่าวัตถุอื่นในแถบไคเปอร์

หลังสำรวจอัลติมา ทูลี นิวฮอไรซันก็จะได้รับเป้าหมายถัดไป มันจะเคลื่อนห่างโลกออกไปเรื่อยๆ และจะทำหน้าที่จนหมดพลังงาน หรือเสียหายจากการปะทะเข้ากับวัตถุอวกาศใดๆ

ก็หวังว่ายานจะทำหน้าที่ได้โดยดีจนหลับไปตามกาลเวลา

เรียบเรียงโดย @MrVop